Очаква се леко повишение на речните нива » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Очаква се леко повишение на речните нива

Акценти

  • Отчетени са колебания на речните нива за водосбора на река Места

Само при река Джерман е отчетено ниво около прага на високи води.

През изминалите почивни дни е продължило наблюдението на нивата на някои реки в Западнобеломорския басейн. Част от тях са останали без съществени промени или са се понижили.

Отчетени са колебания на речните нива за водосбора на река Места. Те са от от -7 см до +1 см. Във водосбора на река Струма са били от -6 см до +7 см.

При почти всички реки в басейна са регистрирани водните количества под праговете за средни води. Ниво около прага на високи води е отчетено само при река Джерман при град Дупница.

Не се очакват съществени промени в нивата на водите на реките през днешния и следващите дни. Възможни са леки повишения на водните нива в Рилските и Пиринските притоци на реките Места и Струма заради очакваните валежи в следобедните часове. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Сродни публикации