Очаква се значителен износ на пшеница » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Очаква се значителен износ на пшеница

Значителен износ на пшеница от тазгодишната реколта се очаква да бъде реализиран след жътвата. Прогнозата е, че тази година ще бъдат произведени около 5 млн. тона пшеница, което е близко до миналогодишното ниво, се казва в анализ на МЗХ. Като цяло се очаква реколтата да е добра въпреки обилните дъждове.

По оперативни данни към средата на юни 2014 г. с пшеница са засети 11,717 млн. дка, или с 2,5% повече, сравнено с оперативна информация за предходната година.

Посевите са в преобладаващо „добро” до „много добро” състояние, което е с над 4,3 пункта повече в сравнение с миналата година, показва обследването на есенниците преди жътвата. Експертите обясняват този резултат с благоприятните агроклиматични условия през по-голямата част на 2014 г.

С минерални торове са подхранени около 98% от обследваните посеви, а с хербициди са третирани около 91% от площите с пшеница. Нивите са обработени и срещу болести и вредители.

През тази година делът на третираните площи срещу болести е значително по-висок спрямо предходната година заради относително топлата зима и ранната пролет с чести валежи, които създадоха условия за развитието на вредители.

Въпреки интензивните валежи в много райони на страната, придружени с градушки, към края на юни общото състояние на есенниците се определя като добро.

59 900 дка са изцяло пропадналите площи със зърнени, зеленчукови и овощни култури, което е сравнително малък дял от засетите ниви. Общият размер на засегнатите площи (включително тези на 100%) е 357 000 дка. По-големи са щетите в областите Видин, Русе, Разград, София – област, Добрич, Ловеч, Монтана, Варна, Шумен, Търговище, Сливен и др.

Оценката на пораженията ще продължи и през следващите няколко месеца. Засега обаче не се очаква неблагоприятните въздействия да окажат сериозно влияние върху реколтата през тази година в количествено отношение, въпреки че полегналите растения затрудняват жътвата.

Очаква се производството на пшеница тази година да бъде близко до миналогодишно ниво, като достигне около 5 млн. тона. Това надхвърля значително вътрешните потребности на страната и създава предпоставка през маркетинговата 2014/15 година за пореден път да бъде реализиран сериозен износ на пшеница, твърдят експертите от МЗХ.

Според техни последни данни производството на пшеница през миналата година е стигнало 5,4 млн. тона, с около 21% повече в сравнение с предходната година в резултат на комбинацията от увеличение както на площите, така и на средния добив. Това е рекордно високо ниво на производство за последните 15 години.

Затова е бил реализиран значителен износ – също рекорден за последните 15 години. Прогнозира се общият експорт на пшеница и брашно от миналогодишната реколта да бъде с над 1 млн. тона повече в сравнение с предходната пазарна година, надхвърляйки 3,8 млн. тона.

 

 

Цени на пшеницата

 

През изтеклата 2013/2014 маркетингова година изкупните цени на пшеница в страната се движат съществено под нивата от предходната година, под влияние на значителното предлагане както в световен мащаб, така и в страната. Така средната изкупна цена на хлебна пшеница за 2013/14 година е 322 лв./тон – със 114 лв./тон, или 26% по-ниска на годишна база, но все пак с около 3% над средното за последните 5 години.

Това е резултат и от поевтиняването на зърнената култура на международните пазари през 2013/14 година, когато цените на пшеницата са под нивата от предходната година. Средно за периода юли 2013 – юни 2014 г., експортните цени на зърното в САЩ, Франция и Украйна бележат спад с между 9 и 17% на годишна база.

През следващите няколко месеца в началото на пазарната 2014/15 година цените на пшеницата в България ще бъдат повлияни основно от международните котировки, по-специално от цените в Черноморския регион, които от своя страна ще зависят от първите данни за новата реколта в световен мащаб.

Към момента очакванията са голямото предлагане за износ от Черноморския регион и Европейския съюз да упражнят натиск върху световните цени на пшеница през стартиращата 2014/15 пазарна година. Леки притеснения за смущения в търговията възникват главно от напрегната политическа обстановка в Украйна. Въпреки това очакваното високо световно предлагане дава основание да се прогнозира цените на пшеницата да продължат да се движат под високите нива, достигнати през 2012/13 година.

Продължава тенденцията домакинствата да свиват потреблението на  хляб и тестени изделия, се отчита още в анализа.

 

Сродни публикации