Очаква ли се изстрелване на цената на свинското заради чумата » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Очаква ли се изстрелване на цената на свинското заради чумата

Акценти

  • В кланиците са произведени с 3,39 хил. тона повече на годишна база

Цените на едро през м.август останаха близо до нивото от предходните месеци – 3,80 лв./кг.

Тази цена остава такава въпреки загубите в засегнатите от АЧС свинекомплекси в страната и спада в производството на свинско месо. Тези данни са от Центъра за икономически анализи на селското стопанство.

Намаленото предлагане до известна степен се компенсира от повишеното производство през първото полугодие на 2019 г. В кланиците са произведени с 3,39 хил. тона повече на годишна база. През следващите месеци се очаква задържане в цените и дори да има лек спад, което е очаквано за това време на годината, те ще си остават над осреднените за 2016-2018 г.

Производството на пилешко месо се разширява, като от м.януари до м.юни в кланиците са произведени 43,6 хил. тона месо от бройлери (+3% спрямо 2018 г.).

Цените на едро ще продължат да се задържат около 2,90 лв./кг, поддържани от ситуацията при свинското месо.

 

За автора

Сродни публикации