Очакват се промени в правилата за директните плащания през 2020 – 2021 г. » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Очакват се промени в правилата за директните плащания през 2020 – 2021 г.

Акценти

  • Държавите-членки ще могат да коригират графика за намаляване на плащанията към определени райони

Без гъвкавост относно директните плащанията проблемите на земеделците може да се задълбочат

В рамките на няколко месеца, до март 2019 г., трябва да бъде приет проекта на Регламента, определящ правилата за директните плащания и подкрепата за развитието на селските райони през настоящата и следващата година. Текста, който предстои да бъде разгледан и от Европейския парламент, е вече одобрен от експертите в Специалния комитет по земеделие.

Заложените в проекта текстове дават възможност на държавите-членки да коригират графика за намаляване на плащанията към определени райони. Такива са тези, които през предходния програмен период са получили финансиране от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). През настоящият обаче те вече не попадат в класификацията областите, обект на природни ограничения, различни от планинските райони.

Предвидено е ЕЗФРСР да предоставя техническа помощ в подготовката за прилагане на новата ОСП.

За да бъде приет, до март тази година, проектът трябва да мине на първо четене в Европейския парламент. Това съобщават от Областна дирекция „Земеделие“ в Кюстендил.

Европейските земеделски стопани имат нужда от финансово подпомагане. От своя страна то трябва да им осигурява сигурност, стабилност и мотивация за бъдещо развитие в селското стопанство. Нужно е да привлича още желаещи да се занимават със земеделие. Това може да се постигне чрез адаптиране на законодателството към променящата се среда и нейните нужди.

Относно директните плащания е нужна е гъвкавост между стълбовете през 2020 г. Така резултатът от намалението на директните плащания ще е прехвърли към развитието на селските райони. Ако не се осигури гъвкавост, финансовите проблеми на много от земеделските стопани, в някои от държавите на ЕС, може да се задълбочат.

 

Сродни публикации