Очакват се прогнозите за добива на пшеница » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Очакват се прогнозите за добива на пшеница

Акценти

  • Тази година площите заети с пшеница в Добричка област са 1 300 000 дка

Експерти ще обследват масивите, за да оценят състоянието на посевите

Очаква се през месец март да бъде готова първата прогноза за добивите от новата зърнена реколта. В тази връзка е необходимо експертите от Държавен фонд „Земеделие“  и учени от Добруджанския земеделски институт, да извършат обследване на масивите, за да се установи какво е състоянието на посевите. Планирано е резултатите да бъдат готови и оповестени в края на месец март.

Широк кръг от експерти по растителна защита, апробация и семеконтрол ще обходят 10 на сто от масивите с посеви. Така въз основа на достигнатия етап на развитие на посевите, те ще могат да изготвят оценка за състоянието на растенията и прогноза за новата реколта.

На места в страната тази зима нямаше достатъчно сняг, съответно и влага за посевите от пшеница. У нас Добричка област се нарежда на първо място по отглеждане на пшеница. Миналата година неблагоприятните метеорологични условия през пролетта, обилните дъждове и градушките понижиха количеството на прибраното зърно. Реколтата, която беше прибрана достигна 660 863 тона. Средният добив от декар беше 541 кг. Тази година стопаните се надяват урожаят да е по-голям. Площите заети с пшеница са 1 300 000 дка.

 

Сродни публикации