Очакваме ПРСР 2014 - 2020 да заработи в началото на 2015 г. » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Очакваме ПРСР 2014 – 2020 да заработи в началото на 2015 г.

Това, което каза министър Грудев е, че до края на 2014г. Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 няма да заработи. Ние сме настроени оптимистично и ни се иска всички заинтересовани страни да работим в посока на това началото на 2015г. да стартира, каза Таня Дъбнишка, експерт от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). По думите й, една от целите, които министърът на земеделието и храните Васил Грудев си е поставил в краткия период на неговото служебно управление да се забързи комуникацията с Брюксел, за да се получи по-бързо становището на Европейската комисия по забележките на Програмата, за да може да се форсира и процеса по задвижването на наредбите. ''Това е процес, който зависи както от бързата реакция на Европейската комисия, така и от нашата готовност и мотивация, за това ни се иска да вярваме, че всички ще сме мотивирани да имаме работеща ПРСР в началото на 2015г.'', посочи Таня Дъбнишка. Според нея, забвянето на стартирането на новата ПРСР води до забавянето в усвояването на средства, което не е позитив за бенефициентите по тази програма. ''Един пример мога да ви дам. 2015г. е поредната дерогация, която беше издействана за фермерите за животновъдни обекти, които отглеждат крави и млечно направление да покрият хигиенните си изисквания и стартирането на новата Програма, по която те да могат да модернизират своите стопанства и възможност те да успеят в последния момент на дерогация да покрият тези изисквания. Всяко едно такова забавяне възпрепятства тяхното конкурентно развитие'', коментира Таня Дъбнишка. Тя добави, че това се отнася и за всички останали земеделци, които имат определена програма, по която биха искали да се възползват от подпомагането на европейските фондове. Експертът обясни още, че министър Грудев на среща с европейския комисар по земеделие Дачиан Чолош са се разбрали България да има пълно съдействие от страна на Еврпейската комисия по отношение одобрението на ПРСР 2014-2020 и експедитивния диалог по линия на новите схеми по Директните плащания.

 

За автора

Сродни публикации