Официалните ветеринарни лекари ще извършват преглед на закланите агнета във фермите » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Официалните ветеринарни лекари ще извършват преглед на закланите агнета във фермите

Акценти

  • Закланите животни да се предават от фермера на крайния потребител без излишна забава

Стопаните на дребни преживни животни, извършващи клане във фермите си за предстоящите Великденски празници и Гергьовден, трябва строго да спазват общите структурни и хигиенни изисквания.

Клане се извършва само във ферми, регистрирани като животновъден обект по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Допуска се клане само на дребни преживни животни, собственост на фермера. Месото е предназначено единствено за лична консумация на купувача.

Собственикът на фермата, в която се извършва клане, ще уведомява ОДБХ най-малко 24 часа преди клането. Така ще може да бъде осигурен официален ветеринарен лекар, който да извърши преглед на закланите агнета.

Персоналът е задължен да спазва всички санитарно–хигиенни изисквания и да използва лични предпазни средства.

Фермерите гарантират изпълнението на общите структурни и хигиенни изисквания към обектите, които произвеждат храни. Те представлява солидна основа, която осигурява производството на безопасни за потребителя храни.

Клането във фермите да се извършва в отделно обособено за целта място.

То трябва да се състои от най-малко две помещения или от едно помещение, в което ясно са разграничени две зони – за „мръсни” операции и т.нар. „чиста” зона. Всички повърхности в помещението и инвентарът за клането на животните да са с ненарушена цялост и да позволяват измиване, почистване и дезинфекция. Наклонът на пода да позволява лесно оттичане на водите.

Всички помещения от фермата, в които се борави с храни (в конкретния случай месо) трябва да се поддържат чисти и редовно да се измиват и дезинфекцират, за да не се допусне замърсяване на агнешкото месо с остатъци от извършваната дейност, прах и други.

С цел гарантиране на безопасността на добитото месо, закланите животни да се предават от фермера на крайния потребител без излишна забава.

Всеки фермер, изпълнявайки изискванията гарантира, че безопасността на храните не е застрашена и по този начин осигурява високо ниво на защита на потребителя.

ОДБХ в цялата страна изготвят списъци на фермите, от които гражданите ще може да закупуват заклани агнета за лична консумация. Списъците ще бъдат поставени на видно място в сградите на ОДБХ.

 

За автора

Сродни публикации