От 6 юли започва втори прием по мярката за инвестиции във винарни » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

От 6 юли започва втори прием по мярката за инвестиции във винарни

Акценти

  • Допустимият процент на европейско финансиране по подадените проекти ще се определя в зависимост от вида на предприятията

От 6 до 10 юли 2020 г. ще се проведе втори прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от НППЛВС 2019 – 2023 г.

Приемът ще бъде целеви само за кандидати, които ще искат авансово плащане до 15 октомври 2020 г.

Определеният бюджет за втория прием по мярката за инвестиции в предприятия:

  • – за 2020 г. е в размер на над 14,3 млн. лв.;
  • – за финансова 2021 г. – над 14,7 млн. лв.;
  • – за финансова 2022 г. – над 11,5 млн.лв.

Запазват се изискванията максималната стойност на един проект да не надхвърля 800 000 евро.

Максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на програмата 2019-2023 г. за един кандидат да е 2 000 000 евро.

Микро, малки и средни предприятия ще могат да получат до 50 % финансиране от ЕС. Големите предприятия с годишен оборот под 200 млн. евро и по-малко от 750 служители – до 25 %, а големите предприятия с оборот над 200 млн. евро и над 750 служители – до 15 %. Останалата част от разходите по инвестициите ще бъде за сметка на кандидатите.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани образци на документите за кандидатстване, както и често допусканите грешки.

 

За автора

Сродни публикации