От 24 февруари се отваря новата пчеларска програма » Съвети в земеделието

май 19, 2021

От 24 февруари се отваря новата пчеларска програма

Акценти

  • Приемът ще продължи до 9 март 2020 г.

 На 24 февруари ДФЗ отваря приемът по новата Национална програма по пчеларство, която ще действа в периода 2020-2022 г

Документи за финансовата 2020 година ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по:

  • – постоянен адрес на физическото лице;
  • – по адресна регистрация на юридическо лице.

Приемът ще продължи до 9 март 2020 г.

Ръководството на ДФ „Земеделие” уверява пчеларите, че административният капацитет на фонда ще бъде задействан на пълни обороти за разглеждане и одобряване на заявленията на кандидатите. То очаква първото подписване на договори по пчеларската програма да стане в края на месец март.

Мерки Б, Г и Д от Национална програма по пчеларство (НПП) 2020-2022 г. включват дейности за:

  • – борба срещу вароатозата;
  • – за извършване на лабораторен анализ на меда;
  • – закупуване на кошери, пчелни семейства и майки.

По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар. Мярка В е насочена към подвижното пчеларство.

Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/974 от 12 юни 2019 г. Общият бюджет възлиза на 19.2 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% – от националния бюджет. За 2020 година финансовият ресурс е 6 399 307 лева.

Информация за мерките от НПП 2020-2022 г. и условията за финансиране, както и образец на заявлението за подпомагане, заинтересованите лица могат да получат в:

  • – областните дирекции на ДФЗ в отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“ в Централно управление на ДФЗ-РА;
  • – онлайн на сайта на Фонда.

Отново ще се дава възможност инвестициите по мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от ДФ „Земеделие“.

След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП, пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по:

  • – постоянен адрес на физическото лице;
  • – по адресна регистрация на юридическо лице.
 

За автора

Сродни публикации