От 18 август стартира приемът на заявления за втория транш по схемата за развъдни организации » Съвети в земеделието

май 30, 2024

От 18 август стартира приемът на заявления за втория транш по схемата за развъдни организации

От 18 до 29 август 2014 г. развъдните организации могат да кандидатстват за второ плащане по Схемата за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните през 2014 година. Документите ще се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по адрес на регистрация на организациите. Кандидатите по схемата трябва да получат оставащите 30% от полагащата им се помощ, като средствата ще бъдат изплатени до 12 септември 2014 година.

Дейността за водене на родословна книга включва регистриране произхода на животните, поддържане на актуален опис на техния брой, вписвания на датите на заплождане и раждане и др. За целевото подпомагане за говедо се дават 6, 60 лв., за бивол – 7 лв., за свиня – 5, 40 лв., за овца и коза – по 3, 30 лв., за кон – 33, 30 лв., за пчелно семейство – 1, 80 лв., а за птица – 0, 04 лева.

По другата дейност – за определяне продуктивността и генетичните качества на животните – се контролират млечната и месодайната продуктивност, вълнодайността, работоспособността на конете и др. За нея се отпускат по 15, 60 лв. за говедо, 17, 70 лв. за бивол, 2, 70 лв. за свиня, 3, 90 лв. за овца, 3, 10 лв. за коза, 14, 80 лв. за кон, 4, 90 лв. за пчелно семейство и 0, 05 лв. за птица.

Договорите по схемата се сключваха от 4 април до 31 май 2014 г., а първият транш от помощта, в размер на 70% от полагащите се средства, беше изплатен до 13 юни 2014 г. Тогава по двете дейности бяха подпомогнати общо 35 организации, които получиха над 2, 509 млн. лева.

 

За автора

Сродни публикации