От 14 април 2014 г. се забранява риболова » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

От 14 април 2014 г. се забранява риболова

Със заповед на министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков от понеделник /14 април 2014 г./ се забранява любителския риболов за 40 дневен период.

Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти.

Забраната за любителски риболов е от 14 април и ще продължи до 23 май 2014 г., включително и важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове.

Началната и крайната дата на забраната /от 14 април до 23 май 2014 г./ важи за всички водни обекти независимо от надморската височина.

Уловът на карагьоз /дунавска скумрия/ в българския участък на река Дунав се забранява от 14 април до 30 април включително.

Уловът на калкан в общностните води на Черно море се забранява през периода от 15 април до 15 юни включително, съгласно Регламент (ЕС) № 24/2014 на Съвета от 10 януари 2014 г.

Уловът на попчета с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта във водите на Черно море се забранява от 15 април до 15 май, включително.

През периода на забраните всички стационарни и други риболовни уреди трябва да бъдат извадени от водата под контрола от инспекторите по „Рибарство и контрол“ от съответните териториални отдели на ИАРА в страната.

За любителите риболовци има оставени свободни водни обекти на територията на страната за осъществяване на риболов. Това са:


Област Благоевград
– Баластриера „Бистрака” – под моста за с. Покровник;
– яз. „Бели брег” – гр. Сандански;
– Водоема „Ормана”- до Пресевната в местността „Ормана” в землището на гр. Гоце Делчев;
– Напоителен канал „Топлика”, от главния път Гоце Делчев – Илинден до пътя от с. Копривлен под помпената станция, пресичаща канала;
– яз. „Самуилово”, в землището на с. Самуилово, общ. Петрич.


Област Варна
– яз. „Николаевка“ – голям;
– яз. „Генерал Киселово“;
– яз. „Тръстиково“.

 

Област Велико Търново
стари речни корита на р. Янтра:
– землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;
– землище на гр. Полски Тръмбеш;
– землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;
– землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;
– землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;
– землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;
– землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица.
стари речни корита на р. Росица:
– землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;
– землище на гр. Бяла Черква, общ. Павликени;
– землище на с. Михалци, общ. Павликени.
баластриери:
– землище на с. Дичин, община Павликени;
– землище на с. Писарево.
напоителни и отводнителни канали:
– местност “Блатото”, гр. Свищов – запад.


Област Видин
– р. „Тополовец” в участъка от моста на главен път Е-79 до с. Слана Бара;
– яз. „Дъбравка”, общ. Белоградчик;
– яз. „Кула”, общ. Кула;


Област Враца
– яз. „Сухият скът“, общ. Враца;
– р. Ботуня от моста на село Ракево по поречието на реката до моста на село Добруша, общ. Криводол;
– р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия.


Област Габрово
– р. Росица – участък в централна градска част на гр. Севлиево от моста на     „Кольо Фичето” до първият бент по течението под „Старата баня”;
– р. Янтра – участък в централна градска част на гр. Габрово от „Лъвов     мост” до мост „Христо Ботев” под хипермаркет „Кауфланд”.

 

Област Кюстендил
– стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;
– яз. „Гърбавица“, землището на с. Грамаждано;
– яз. „Въртeшево“, землището на гр. Кюстендил;
– два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол
– водоем при с. Самораново, общ. Дупница.


Област Кърджали
– яз. „Охлювец”, общ. Кърджали;
– яз. „Невестино“, общ. Кърджали.


Област Ловеч
яз. „Сопот” с изключение на следните зони:
– експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста ú навътре в акваторията;
– източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) – намираща се на 2000 м западно от устието на река „Топля“ и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста ú на вътре в акваторията до     мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовият път за центъра на село     Голяма Желязна);
старите речни корита на река Осъм:
– местност „Бибора“, землището на с. Дойренци;
– местност „Долната воденица“, землището на с. Чавдарци;
– две речни корита в местността „Старите корита“, землището на гр.   Летница;
– воден обект „Блато”, с. Йоглав;
– яз. „Морун“, землището на гр. Угърчин;
– в пъстървовата зона на горното течение на река „Златна Панега” от     извора до входа на гр. Луковит. Разрешен риболов без последващо     задържане на балканската (речна) пъстърва в съответствие със Заповед №     РД 09-112/25.02.2014 г. на министъра на земеделието и храните;
– яз. „Марков дол“, землището на с. Торос;
– водоем „Зореница” – намиращ се между гр. Ябланица и с. Гложене;
– яз. „Гаргулица”, землището на гр. Ябланица.
    

Област Монтана
– яз. „Огоста” в района на баластриерите, в землището на с. Горно     Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400 м     западно от водовземната кула до началото на полуостров „Расника”;
– баластриерни водоеми до река Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;
– баластриерни водоеми до река Огоста  в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана;
– блато в кв. „Момин брод”, гр. Лом.


Област Пазарджик
– баластриера, с. Бошуля;
– баластриера, с. Лозен;
– баластриера, с. Динката;
– „Дупките“, с. Говедаре;
– студен канал на р. Марица при с. Синитово.


Област Перник
– рудничните езера в гр. Перник;
– сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник;
– езеро в с. Драгичево, общ. Перник;
– езеро в с. Рударци, общ. Перник;
– отводнителните канали около р. Арката (р. Блато), общ. Радомир.
 

Област Плевен
– яз. „Горни Дъбник”, общ. Долни Дъбник – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира. По време на забраната риболова да се извършва само от брега;
– баластриери „Витски блата“, общ. Плевен;
– яз. „Тотлебенов вал“, общ. Плевен;
– баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;
– баластриерите край р. Искър между гр.Червен бряг и с. Чомаковци и при с.  Реселец, общ. Червен бряг;
– отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;
– старото корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци, общ. Левски;
– отводнителен канал  в землището на с. Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци;
– старо корито на р. Вит  „Кретско блато“ с. Крета, общ. Гулянци.
 

Област Пловдив
– яз. „Домлян”.
 

Област Разград
– яз. „Бялата пръст” /Папаза/, гр. Разград.
 

Област Русе
–  яз. „Тетово“;
– яз. „Щръклево“;
– старото корито на р. Янтра в района на с. Ценово;
– корекция на р. Янтра в местността „Кривушата“ между гр. Бяла и с. Каранце;
– стари речни корита на р. Янтра, местност „Балтора“ в землището на с. Полско Косово.
 

Област Силистра
– яз. „Войново“, общ. Кайнарджа;
– яз. „Орехов кулак”, общ. Силистра;
– яз. „Чатал кулак”, общ. Силистра;
– яз. „Полковник Ламбриново“, общ. Силистра;
– яз. „Сокол“, общ. Главиница.


Област Сливен
– баластриера „Крушарска дупка”, с. Крушаре, общ. Сливен;
– баластриера „Сливенска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
– баластриера „Мечкаревска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
– яз. „Щоките”, с. Кортен, общ. Нова Загора;
– яз. „Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора;
– напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ.   Сливен;
– отводнителен канал „Азмака“ южно от гр. Нова Загора в частта от местността при с. Езеро, на изток до помпената станция на бившия военен свинекомплекс.


Област Смолян
– язовир „Тешел”;
– язовир „Златоград”;
– Смолянски езера – „Керянов гьол“ (Рибката) и „Силажа“.


Област София
– бент „Панчарево”;
– водоем „Жеков вир”;
– баластриери в землището на с. Мрамор;
– баластриери в землището на с. Враждебна (извън границите на летище     София);
– баластриери в землището на с. Долни Богров;
– баластриери в землището на с. Негован;
– баластриери в землището на с. Чепинци;
– баластриери в землището на с. Световрачене;
– баластриери в землището на с. Челопечене;
– езерото в ЖК Дружба 1;
– баластриери в местността „Мечката“ на гр. Самоков.


Област Стара Загора
– баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, община Мъглиж;
– баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, община Мъглиж;
– баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък;
– баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, община Мъглиж;
– баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, общ. Мъглиж;
– баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, община Мъглиж;
– баластриера 1 (отворена) в землището на общ. Мъглиж (т.нар. „Аксаков гьол”).


Област Хасково
– яз. „Стамболийски” при с. Стамболийски, общ. Хасково;
– яз. „Орешец” при с. Орешец, общ. Харманли;
– яз.”Крепост” при с. Крепост, общ. Димитровград;
– яз. „Левка“ /новия/ при с. Левка, общ. Свиленград.


Област Шумен
– баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен;
– яз. „Свинеугояване”, гр. Шумен;
– яз. „Върбица”, гр. Върбица;
– яз. „Маломир”, с. Маломир, общ. Върбица.


Област Ямбол
– баластриерен водоем „Долен герен”, гр.Елхово;
– отводнителен канал „Дере – 3”, землището на с. Безмер;
– яз. „Болярско – 2”, землището на с. Болярско;
– баластриерни водоеми „Кукоревски дупки”;
– гребен канал – Ямбол – северна и южна части;
– старо черно корито на р. Тунджа, с. Тенево;
– старо речно корито на р. Тунджа, с. Ханово.

 

За автора

Сродни публикации