От 123 години у нас се извършва растителна защита » Съвети в земеделието

август 10, 2022

От 123 години у нас се извършва растителна защита

Акценти

  • Поддържането на устойчива растителна защита, съобразена със законовите изисквания на ЕС, не никак лека задача

Контролът върху производството на растения и растителни продукти е от съществено значение за успешното развитие на земеделието

По време на празника по случай деня на растителнозащитника бяха отбелязани 123 години от началото на официалната растителна защита у нас.

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Янко Иванов, който беше гост на мероприятието обясни, че благодарение на строгия контрол при производството на растения и растителни продукти се осигурява високо качество и безопасност на произведените стоки. Така те утвърждават своите позиции на европейския и световния пазар.

Без добра растителна защита земеделието не би могло да се развива толкова успешно, колкото на всеки земеделски стопанин му се иска. Тя е сред най-отговорните дейности. За прогреса й у нас има изградени и утвърдени традиции. Благодарение на нея се осигурява качествена и добра защита от вредители и болести по растенията. Гарантира се превенцията и успешната борба с тях. Паралелно с това е необходимо да се подхожда отговорно както към здравето на хората, така и към състоянието на околната среда.

Поддържането на устойчива растителна защита, съобразена със законовите изисквания на ЕС, не никак лека задача. Това е предизвикателство пред всяка държава-членка. Паралелно с това е необходимо да се спазват всички фитосанитарни изисквания. Така се осигурява защита на външната граница на ЕС от външно-карантинни и инвазивни видове.

 

Сродни публикации