От 10 май до 30 юни ще се събират и изкупуват охлюви » Съвети в земеделието

април 22, 2024

От 10 май до 30 юни ще се събират и изкупуват охлюви

Акценти

  • След броени дни изтича срокът за подаване на уведомления за разкриване  на пунктове за изкупуване на охлюви

Маломерните охлюви трябва да бъдат пускани обратно в природата.

До 1 май 2019 г. е крайният срок за подаване на уведомления за разкриване  на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на РИОСВ – Враца. Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви е от 10 май до 30 юни включително. Това съобщи ИА „Фокус“. То се прави за търговски цели или фермерско отглеждане.

Със Заповед № РД-361 от 9 април 2004 г. на министъра на околната среда и водите са определени режимите, редът и условията за ползване, изкупуване с цел търговия и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia).

В тази връзка е необходимо регистрираните пунктове да отговарят на определени изисквания. Те следва да разполагат с хладно помещение за съхранение. В тях трябва да има подходящ амбалаж и транспорт на живите охлюви. Задължително е наличието на калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви. Отворите му трябва да са с диаметър 28 мм. Маломерните охлюви, които биват предавани в пунктовете, следва да бъдат върнати незабавно в природата. Това е задължение на отговорниците на пунктовете.

Съгласно Закона за биологично разнообразие на санкция подлежат лицата, които са извършили нарушение или не отговарят на посочените условия. За физическите лица глобата е в размер от 100 до 1 000 лв., а за юридическите – от 200 до 5 000 лв.

 

Сродни публикации