От къде ще купуваме имитиращи и млечни продукти » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

От къде ще купуваме имитиращи и млечни продукти

Акценти

  • 63 на брой са били фирмите, които до 19 юли са можели да произвежда и двата вида продукти

След няколко месеца влизат в сила новите изисквания за предлагане на двата вида продукти в търговската мрежа

Имитиращите млечни продукти вече ще трябва да се различават ясно не само по външен вид. Освен това ще трябва да се предлагат и на отделни щандове в хранителните магазини. Това изискване влиза в сила от 14 януари 2019 г. Имитиращите продукти ще трябва да бъдат ясно обозначени, че са именно такива.

Докато влязат в сила тези изисквания произведените количества имитиращи продукти ще могат да се предлагат в мрежата във вида, в който са пакетирани сега. След това етикетите и обозначенията им ще трябва да бъдат променени съобразно указанията. Очаква се след 14 януари 2019 г. да започнат проверки от Българската агенция по безопасност на храните, за да се проследи спазени ли са изискванията за етикиране и разположение на имитиращите млечни продукти в търговската мрежа.

63 на брой са били фирмите, които до 19 юли са можели да произвежда и двата вида продукти. Вече те са само 23.

извара

Към момента текат проверки на производителите, за да се установи спазени ли са изискванията за направата на млечни и имитиращи продукти. Обектите се посещават и се следи на място процесът на производство. Проверките продължават, но до момента отклонения от изискванията не са установени.

 

Сродни публикации