От ДФЗ и МЗХГ провериха хотел в с. Гургулят » Съвети в земеделието

април 22, 2024

От ДФЗ и МЗХГ провериха хотел в с. Гургулят

Акценти

  • Хотелът действа като туристически обект и не се използва за лични нужди

Туристическият обект е построен през 2008 г. и оттогава посреща гости.

Поредната проверка направиха експерти на Държавен фонд „Земеделие“ и Министерство на земеделието, храните и горите. Тя беше на хотел в с. Гургулят. Чрез МИГ Сливница-Драгоман кандидатът е подал проектно предложение за финансиране на проект „Оборудване за отопление на съществуващ хотел (водогреен котел на твърдо гориво 116 kW)” по ,,Програма за развитие на селските райони‘‘ (2014-2020 г.). Поисканите средства са в размер на 58 157 лв. За изграждането на хотела са използвани средства по Програма САПАРД. Проектът е одобрен през декември 2006 г. и е платен през 2008 г.

Обектът е построен през 2008 г. и функционира като предоставя туристически услуги. Той е бил е проверяван от ДФЗ преди да бъде изплатено окончателното финансиране по Програма САПАРД. Пет последователни проверки са извършени в периода 2009 – 2013 г., в рамките на мониторинговия период.

Хотелът действа като туристически обект и не се използва за лични нужди. Това беше установено при проверката. Той има собствен интернет сайт. Там са публикувани цените на предоставяните услуги и форма за резервация. Освен това има договор с интернет сайт за резервации. Обектът фигурира и в други сайтове, които предоставят хотелски услуги. По данни на собствениците, средната заетост на обекта на месец е около 25 нощувки.

По време на проверката стана ясно, че г-жа Николинка Миланова, която е собственичка на хотела, е кандидатствала по програма САПАРД и е била одобрена. Тя коментира, че гостите посещават хотела предимно през почивните дни. Тя кандидатства за отопление, защото за 1 година се изгарят по 100 кубика дърва. Инспекцията от страна на експертите не я тревожи, защото хотелът й се използва за посрещане на туристи, а не за собствено жилище.

Проверяваните 14 обекта са свързани с туристически дейности. Техните проектни предложения са подадени през новия програмен период. По тази причина се инспектира реално с каква цел функционират те. Преди одобрението на предложенията е необходимо да се извърши проверка. Данните ще бъдат предоставени на ДФЗ, за да се вземат под внимание при разглеждането на проектните предложения.

 

Сродни публикации