От ДФЗ и МЗХГ провериха проектно предложение в гр. Белослав » Съвети в земеделието

април 13, 2024

От ДФЗ и МЗХГ провериха проектно предложение в гр. Белослав

Акценти

  • Към момента в Белослав няма изградено място за настаняване

Остава още един обект от 14-те избрани.

Днес, на 14 юни 2019 г., беше проверено проектно предложение за преустройство на етаж от съществуваща сграда в къща за гости в гр. Белослав. По него са поискани средства в размер на 103 375 лв. Проектното предложение на този етап е одобрено от Местната инициативна група „Аврен-Белослав“ и предстои да се разгледа от ДФЗ.

Една от основните причини за подаване на предложението е желанието на собственика да изгради къщата за гости. Към момента в Белослав няма изградено място за настаняване. Проектът включва основно ремонт на етажа, обзавеждане на осем стаи, ремонт на покрива и монтиране на фотоволтаична система.

Съвместните проверки на експертите от двете институции имат за цел да удостоверят съответствието между подадения проект и инвестиционното намерение на кандидата. Протоколът от днешната проверка ще бъде предаден на ДФЗ.
Остава да бъде проверен още само един от общо 14 проекта, кандидатствали за развитие на туристически дейности.

 

Сродни публикации