От днес стартира първи прием по мярка "Популяризиране в трети държави" » Съвети в земеделието

ноември 30, 2022

От днес стартира първи прием по мярка „Популяризиране в трети държави“

Акценти

 • Срокът за изпълнение на промоционалните проекти е от 1 до 3 години от датата на сключване на договора с ДФ „Земеделие“

 Първият прием по мярката „Популяризиране в трети държави“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. за 2020 г. ще бъде отворен от 17 февруари до 31 март 2020 г., а не както бе обявено по-рано – до 6 март.

Вместо досегашните 50 %, бенефициентите ще получат до 60 % европейско финансиране за промотиране на вино на пазарите извън държавите – членки на ЕС. Промяната се дължи на изменение на европейското законодателство от февруари тази година, като спешна мярка за противодействие на увеличените вносни мита върху вина от Съюза в САЩ и възникващите от тях последствия за международната търговия с вино като цяло.

От по-високия размер на европейско финансиране ще могат да се възползват всички кандидати, чиито проектни предложения са подадени и одобрени в срок от 12 месеца, считано от 03.02.2020 г.

Във връзка с наложените законодателни промени, ДФ „Земеделие“ удължава периода за прием на промоционални проекти по мярка „Популяризиране в трети държави“ от 17.02.2020 г. до 31.03.2020 г. Образци на изменените документи за кандидатстване са публикувани на официалната интернет страница на Фонда.

Припомняме, че по мярката се промотират вина със:

 •  – защитено наименование за произход (ЗНП);
 • – защитено географско указание (ЗГУ);
 • – сортови вина без ЗНП/ЗГУ.

При новите условия, в случай че кандидатите изберат да визуализират търговски марки и/или да промотират сортови вина без ЗНП/ЗГУ, те ще имат право на финансиране от ЕС в размер до 60 % от стойността на промоционалните им проекти. Ще трябва да осигурят едва 40 % собствено финансиране.

Ако кандидатите промотират само вина със ЗНП или ЗГУ без техните търговски марки, ще могат да получат до:

 • – 60 % европейско финансиране;
 • – до 20 % национално съфинансиране, като се запазва досегашният размер на самоучастие от 20%.

Допустими бенефициенти са търговски дружества, чиито приходи от лозаро-винарска дейност през последните 2 години надвишават 50% от общите им приходи.

За подпомагане имат право да кандидатстват още:

 • – организации на производители на лозаро-винарски продукти;
 • – асоциации на организации на производители на лозаро-винарски продукти;
 • – междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки;
 • – държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса;
 • – професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор.

Срокът за изпълнение на промоционалните проекти е от 1 до 3 години от датата на сключване на договора с ДФ „Земеделие“. Максималната стойност на едно проектно предложение за търговските дружества е до 1 млн. лв. Проектите на останалите допустими кандидати могат да достигат до 4 млн. лв.

Дейностите, които се подпомагат по мярката, включват:

 • – участия в международни изложения;
 • – демонстрации в търговски обекти;
 • – организиране на посещения на мероприятия, фестивали, винени туристически дестинации и дегустации в България.

Помощ може да бъде отпусната и за организиране на бизнес срещи, работни срещи, продуктови дегустации, тематични вечери и кулинарни училища. Условието е те да бъдат проведени паралелно с изложенията и демонстрациите в търговските обекти. Фонд „Земеделие“ ще финансира и рекламни материали като брошури, папки, химикали, USB стикове, дизайн на уебсайт, както и разходи за реклама в печатни издания.

 

За автора

Сродни публикации