От днес стартира прием по подмярка 4.1 » Съвети в земеделието

април 21, 2024

От днес стартира прием по подмярка 4.1

От днес стартира прием на проекти по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) и ще продължи до 7 декември 2016 г. Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема, е в размер на левовата равностойност на 237 000 000 евро.

Инвестициите за закупуване на земеделска техника по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата като: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини /силажокомбайни, зърнокомбайни и др. / и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.
Във втория прием ще бъдат допустими и разходи по проекти за колективни инвестиции, представени от признати групи или организации на производители.

 

За автора

Сродни публикации