От днес стартира приемът по мерка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ и 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ » Съвети в земеделието

април 25, 2024

От днес стартира приемът по мерка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ и 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“

Акценти

 • От 18.05.2015 стартират два приема по Програма за морско дело и рибарство
 • Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“
 • Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“

От 18.05.2015 стартират два приема по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР), а именно:

 • за малки проекти по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“;
 • за проекти по мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“.

Общата финансова помощ, която ще се разпредели по двете мерки е 4,5 млн. лева.

Нови възможности за участие в мерките се откриват за собствениците на вече съществуващите аквакултурни ферми. За модернизацията им са осигурени 1 млн. лв. Субсидии се отпускат за подпомагане в следните направления :

 • за подобряване на производствените характеристики на стопанството и условията на труд;
 • за намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност;
 • за въвеждане на възобновяеми енергийни източници.

До 50% от допустимите разходи по проекта могат да бъдат осигурени с пари от ПМДР, като максималният размер на финансовото подпомагане е 48 895 лв.

Рибарите са бенефициентите по другата мярка. Те имат възможност да развиват своята основна дейност, а именно рибарството, като я допълнят в следните направления:

 • Инвестиции на борда на корабите;
 • Развитие на риболовен туризъм с въдица;
 • Инвестиции свързани с отварянето на ресторанти, където да предлагат собствен улов;
 • Въвеждане на възобновяеми енергийни източници, пряко свързани с изпълнението на проекта.

По тази мярка с приоритет са представителите на дребномащабния риболов. Максималната субсидия, която може да се отпусне по нея е 146 687 лв. Общата сума, която ще бъде усвоена от одобрените кандидати е в размер на 3,5 млн. лева.

16 август 2018 е крайната дата за прием на документи и по двете мерки. Кандидатстването се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020)

 

Сродни публикации