От днес отглеждащите Източнобалканска свиня заявяват помощ по de minimis » Съвети в земеделието

април 23, 2024

От днес отглеждащите Източнобалканска свиня заявяват помощ по de minimis

Акценти

  • Бюджет на помощта за 2019 г. е до 90 000 лева

От днес, 26 ноември, ДФЗ започва прием на явления по de minimis на земеделски стопани отглеждащи Източнобалканска свиня.

Приемът ще продължи до 3 декември. До 19 декември ще бъдат изплатени средствата.

Финансовата подкрепа е в размер до 75 лв. за едно животно за неговото изхранване до края на 2019 г. Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три данъчни години (2017– 2019 г.).

Средствата се изплащат на регистрирани земеделски стопани, които имат:

  • – сключен договор за развъдна дейност с „Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканска свиня”;
  • – притежават актуална регистрация съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
  • – нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”;
  • – не са производство по несъстоятелност или ликвидация.

Подкрепата има за цел да компенсира част от производствените разходи по изхранване на животните и за справяне с последствията от ограничителните мерки във връзка с Африканската чума по свинете. Бюджет на помощта за 2019 г. е до 90 000 лева.

 

За автора

Сродни публикации