От днес оризопроизводителите кандидатстват за de minimis » Съвети в земеделието

април 13, 2024

От днес оризопроизводителите кандидатстват за de minimis

От 21 юли до 8 август 2014 г. Областните дирекции на ДФ „Земеделие” ще приемат заявления за помощ de minimis за производство на ориз. Кандидатстването е по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалище на юридическото лице.

Помощта е предназначена за физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Друго условие е стопаните да нямат задължения към държавния бюджет, ДФ„Земеделие”, Държавния поземлен фонд и „Напоителни системи”.

Ресурсът по схемата е 250 000 лв. и ще покрива част от разходите за  купуване на поливна вода от „Напоителни системи”. Подпомагането на единица площ е до 7.20 лв. на декар засят ориз.  Според правилата за предоставяне на помощта deminimis един земеделски производител не може да получи повече от 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2012 – 2014г.)

Ако заявените по време на приема средства надхвърлят утвърдения от Управителния съвет годишен бюджет за 2014 г. ще бъде определен коефициент на редукция и помощта на всеки заявител ще бъде преизчислена.

Срокът за сключването на договорите и изплащането на средствата  е 28 август 2014 г.

 

За автора

Сродни публикации