От днес започва приемът по пчеларската програма » Съвети в земеделието

април 13, 2024

От днес започва приемът по пчеларската програма

Днес започва приемът за Кампания 2015 г. по Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 г. Бюджетът по четирите мерки: А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността”, е малко над 4,4 млн. лв. Това съобщи заместник-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Иванка Багдатова по време на информационния ден за българските пчелари. Събитието се състоя днес в парк-хотел „Севастократор”, с. Арбанаси, общ. Велико Търново.

Експерти от ДФ „Земеделие” обясниха на присъстващите пчелари, че приемът на документи по четирите мерки за настоящата кампания ще продължи 10 работни дни. Заявленията ще се приемат от 17 ноември до 28 ноември 2014 г. Образци на документите за кандидатстване са публикувани на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” в раздел „Селскостопански пазарни механизми”.

Експерти от отдел „Месо и пчеларство” учочниха, че документите по мерките за борба с вароатозата, физикохимичен анализ на пчелния мед и купуване на кошери, отводки и пчелни майки трябва да се подава лично или чрез упълномощено лице. Те ще се приемат в 28-те областни дирекции на ДФЗ по адрес на регистрация за физическите лица и по адрес на управление – за юридическите лица. Експертите допълниха, че часът на подаване на документите няма да бъде водещ критерий за класирането. Размерът на финансовата помощ по трите мерки ще бъде между 60% и 80% от одобрените разходи, в зависимост от изискванията по конкретната мярка, заложени в Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г.

По-късно през деня експерти от отдел „Промоционални програми” разясниха на пчеларите и изискванията за кандидатстване по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”. Документите по мярката ще се подават в Централно управление на ДФ „Земеделие” в град София. Новото през Кампания 2015 г. е, че поради успешното прилагане на мярката общият й бюджет е увеличен от 150 хил. лв. на 350 хил. лв. Средствата ще покриват разходи за информационни материали, организиране на пресконференции, наем на зали и щандове, участие в международни изложения и др.

По време на информационния ден пчеларите се запознаха и с възможностите за получаване на кредити от ДФ „Земеделие”. Те ще се отпускат пряко от Фонда на кандидати с одобрени проекти по мерки Б „Борба с вароатозата” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността”. Лихвеният процент при тях е 5 % на годишна база. Кредитите ще се отпускат за четвърта поредна година. Те покриват 95% от помощта по мерките, а останалата част от средствата се осигурят от самите бенефициенти.

По време на събитието зам.-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” представи и обобщени данни за усвояемостта на бюджета по пчеларската програма за Кампания 2014 г. Иванка Багдатова каза, че въпреки по-късно започналия прием, през миналогодишната кампания са усвоени 74% от предвидения бюджет по мерките за борба с вароатозата, физикохимичен аналаиз на пчелния мед и за купуване на кошери, отводки и пчелни майки. Тя допълни, че с изплатените малко над 3,1 млн. лв. са финансирани 1315 договора на пчелари от цялата страна.

Зам.-изпълнителният директор на ДФЗ обърна специално внимание и на мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”. По нея през Кампания 2014 г. успешно е реализиран един промоционален проект на пчелен мед. Това беше първият проект, обединил осемте най-големи пчеларски организации в страната. Иванка Багдатова акцентира, че за реализацията на „Силата на пчелния мед” са отпуснати 150 хил. лв., които са усвоени почти на 100%

 

За автора

Сродни публикации