От днес България ще изнася слънчоглед за Китай » Съвети в земеделието

април 22, 2024

От днес България ще изнася слънчоглед за Китай

Акценти

  • БАБХ ще проверява слънчогледа във времето му на растеж
  • Слънчогледовите семена ще трябва да бъдат стриктно наблюдавани и правилно съхранявани

На тържествена церемония днес министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и посланикът на Китай у нас Джан Хайджоу подписаха двустранен протокол за търговия с белено слънчогледово семе. В него са описани фитосанитарните изисквания за износа на маслодайната култура.

По силата на подписаното споразумение, износът ще се извършва съгласно законовите разпоредби и регламентираните изисквания на двете страни. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще има задължението да проверява слънчогледа във времето му на растеж, както и в периода на съхранение на слънчогледовите семена. Целта е да се извършват постоянни наблюдения и контрол за карантинни вредители, значими за Китай.

Предвидените проверки ще се извършват както на територията на засетите със слънчоглед площи, така и в преработвателните предприятия и складове за съхранение. Слънчогледовите семена, подготвяни за износ, ще трябва да бъдат стриктно наблюдавани и правилно съхранявани. Задължително е да се извършва процес по сортиране и филтриране с цел пречистване от почви, плевели, растителни отпадъци и най-вече от насекоми и вредители.

Всяко отделна пратка ще бъде съпроводена с издаден към нея официален фитосанитарен сертификат от БАБХ. В него ще фигурира информация относно произхода на слънчогледовите семена. Изискванията към опаковането на изнасяните семена също са описани в подписания протокол. Според тях експортираният слънчоглед трябва да бъде в чисти, хигиенични, вентилирани, нови опаковъчни материали, които съответстват на китайските фитосанитарни изисквания.

Подписаният днес протокол за търговия на белено слънчогледово семе между България и Китай е валиден за срок от 3 години.

 

Сродни публикации