От днес бенефициенти могат да кандидатстват с проекти за иновации в земеделските стопанства » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

От днес бенефициенти могат да кандидатстват с проекти за иновации в земеделските стопанства

Акценти

  • Чрез подмярката ще се осигури възможност за засилване и разширяване на връзките между образователните, научните звена и бизнеса, като се създадат съответните механизми за практическото реализиране на иновативни решения в практиката

От днес стартира процедурата по подмярка 16.1. “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ”.

Това каза зам. министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева на посещение в Община Кула.

В общината към момента постъпват инвестиции за над 11 млн. лева по ПРСР.

Според Василева, новостартиралата процедура ще осигури подкрепа за процеса по внедряване на иновативни решения в земеделската практика.

Чрез подмярката ще се осигури възможност за засилване и разширяване на връзките между образователните, научните звена и бизнеса, като се създадат съответните механизми за практическото реализиране на иновативни решения в практиката.

“Бюджетът, определен по подмярката е на стойност 20 млн. евро. 2 млн. лв. допълнително по процедурата ще бъдат насочени за целева подкрепа за сектор  „Животновъдство”. Това каза още зам. министър Василева.

Подкрепата за сектора е насочена към иновативни решения за превенция и подобряване на здравословно състояние на животните. По този начин ще се осигури възможност за разработване и тестване на нови практики, процеси и технологии. Те ще спомогнат за преодоляване на последиците от усложнена епизоотична обстановка в животновъдните стопанства в страната, както и минимизиране на рисковете за в бъдеще, категорична беше тя.

Бенефициенти по подмярката могат да бъдат оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, които изпълняват конкретен иновативен проект. Членовете на оперативните групи могат да са научни институти, висши училища и неправителствени организации в областта на земеделското стопанство и земеделски стопани.

 

За автора

Сродни публикации