От години в Пазарджишко няма случаи на отровени пчели » Съвети в земеделието

август 04, 2021

От години в Пазарджишко няма случаи на отровени пчели

Акценти

  • През изминалата година в областта са извършени проверки на 445 земеделски стопани

Земеделски стопани и пчелари бяха на среща за разясняване на мерките за опазване на пчелните семейства.

В Пазарджик беше организирана работна среща между земеделски производители и пчелари. В нея взеха участие и представители на ОД „Земеделие“ и ОДБХ – Пазарджик. В района има 430 регистрирани пчелина. За последните години няма регистрирани случаи на масов мор при пчелите, който да е бил причинен от употребата на продукти за растителна защита.

По време на срещата бяха разяснение и обсъдени мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне. Дискутирани бяха още и начините за провеждане на растителнозащитни дейности.

През изминалата година в областта са извършени проверки на 445 земеделски стопани. Те са били проведени във връзка с употребата на препарати за растителна защита. 532 са констатираните нарушения. Съставени са предписания и 6 акта за установяване на административни нарушения.

12 разрешения за въздушно пръскане са били издадени за период от 2014-2019 г. Пак по това време са подадени 13 жалби. 4 от тях са били във връзка с нерегламентирано въздушно пръскане, намерение за извършване на въздушно пръскане и една относно липса на уведомително писмо.

В рамките на тези 5 години не е констатиран подмор на пчели, причинен от употребата на препарати за растителна защита.

 

На земеделските производители бяха предоставени формуляри на уведомителните писма, които следва да бъдат попълнени преди извършването на растителнозащитните мероприятия. Те следва а бъдат изпратени в срок до три дни преди датата на третиране на посевите. Паралелно с това те трябва лично да уведомят собствениците на пчелини. Това може да се направи с SMS и/или по e-mail. Информация за датата и часа на извършване на растителнозащитните мероприятия трябва да бъде предоставена на:

  • собствениците на всички пчелини, разположени в землището на населеното място по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани;
  • собствениците на пчелини, разположени в граничещите землища.
 

Сродни публикации