Отчита се намаление на площите при маслодайната рапица спрямо миналата година » Съвети в земеделието

септември 27, 2023

Отчита се намаление на площите при маслодайната рапица спрямо миналата година

Акценти

  • Изнесеното количество царевица през Пристанище Варна от началото на м. септември 2019 г. досега е с 8% над отчетеното за същия период на миналия сезон

Към края на м. април 2020 г. площите за реколтиране с пшеница са с 2,1% повече спрямо отчетените по същото време на 2019 г., а тези с ечемик – с 14,8%.

Засега, по-сериозно намаление на площите спрямо година по-рано се отчита при маслодайната рапица – с 24,6%, а по-слабо – при ръжта и тритикалето – съответно с 1,9% и 5%. Част от пропадналите площи с рапица са разорани и са презасети с пролетни култури.

Към момента засетите площи с царевица за зърно са с 4,6% над нивата отпреди една година. Тези с маслодаен слънчоглед и пролетен ечемик изостават съответно с 9,5% и 15,6%.

Разсадени са 136,4 ха с тютюн в 12 области.

Оперативните данни към края на април 2020 г. сочат годишно увеличение на засадените площи с картофи (със 7,2%) и дини (над два пъти) и намаление на тези с полски домати (с 6%) и пипер (с 48,6%).

Стартира прибирането на ранни картофи. До момента продукцията възлиза на 100 тона. Добити са и 18 тона ягоди от открити площи.

Към 30 април 2020 г. са реколтирани 43 ха с оранжерийни домати и 98 ха с оранжерийни краставици. Произведената продукция е съответно 634 тона и 4 013 тона. Засадените площи със зеле са 133 ха, а тези с краставици на открито – 12 ха.

През периода 27 април – 3 май 2020 г. през Пристанище Варна1 не е реализиран износ на пшеница, ечемик и рапица. При липса на преминали количества с трите култури и през съответната седмица на 2019 г., изменението на експорта на годишна база се запазва. Намаление с 4,2% има при пшеницата и увеличение съответно със 181,7% и 7,3% при ечемика и рапицата.

Експортът на слънчоглед през порта се свива с 42,9% на годишна база, като за поредна седмица не са преминавали товари.

 

За автора

Сродни публикации