Отчетен е ръст от 32% на площите със зеленчукови култури в област София-град в периода 2014-2019 г. » Съвети в земеделието

септември 17, 2021

Отчетен е ръст от 32% на площите със зеленчукови култури в област София-град в периода 2014-2019 г.

Акценти

  • За периода 2014 – 2018 г. броят на пчелните семейства в областта нараства с 27%

В рамките на периода 2014 – 2019 г. е налице ръст от 32% при площите със зеленчукови култури в областта.

Увеличават се и площите със зърнени – с 54%.Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева на среща с над 350 земеделските производители в област София-град.

Тя уточни, че през 2018 г. Брутната добавена стойност от сектора в тази област бележи ръст от 3,5% спрямо 2014 г. „През 2019 г. обработваемата земя формира над 68% от ИЗП в областта, като нараства с близо 5% спрямо 2014 г“, допълни д-р Василева.

За периода 2014-2019 г. земеделските производители в област София-град са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 683 млн. лв. Това представлява близо 4,5% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период.

Площите, заети със зърнени и маслодайни култури заемат 89% от обработваемата земя през 2019 г.

Най-силно застъпени са пшеницата, слънчогледът и царевицата. По думите й, през 2018 г. в областта са заявени с 2,4% повече площи за подпомагане по СЕПП отколкото през 2014 г. „Заявените площи с картофи нарастват два пъти и половина, а тези с царевица за зърно и рапица – респективно с 39% и 28%. При постоянно затревените площи увеличението е с 11%“, обясни още тя.

Д-р Лозана Василева каза още, че на територията на областта се отглеждат животни от всички основни направления. За периода 2014 – 2018 г. броят на пчелните семейства в областта нараства с 27%, а този на овцете – с 18%. Заявеният брой животни за директно подпомагане през 2018 г. бележи най-съществен ръст при биволите – над шест пъти спрямо 2014 г. При говедата увеличението е с 25%, а при овцете-майки и козите-майки – с 9%.

Днешното събитие е финално и слага край на тазгодишната информационна кампания на Министерството за Директни плащания 2020. През последните две седмици ръководството и експерти на МЗХГ проведоха общо 27 срещи в областните градове в страната. Те преминаха при изключително голям интерес. В кампанията се включиха над 5500 земеделски производители.

По време на срещите стопаните бяха запознати с начина и условията на кандидатстване за подпомагане в кампанията по Директни плащания. Сред основните теми бяха още предстоящите преми по ПРСР и ПМДР 2014-2020 г. Производителите бяха информирани и за държавните помощи предвидени в сектор „Земеделие“ за настоящата година, както и с хода на преговорния процес за новата Общо селскостопанска политика. Основен акцент в срещите бяха мерките за биосигурност в животновъдните обекти, на фона на епизоотичната обстановка в страната. Стопаните бяха запознати с промените в ЗВМД, касаещи облекчения регистрационен режим, изисквания към регистрираните ветеринарни лекари, собствениците на животни, кметовете, както и с новостите, свързани с обезщетенията и репопулацията на обектите.

 

За автора

Сродни публикации