Отхвърлена е оценката за определяне на райони с природни ограничения, различни от планинските » Съвети в земеделието

ноември 27, 2021

Отхвърлена е оценката за определяне на райони с природни ограничения, различни от планинските

Акценти

  • В случай, че е необходимо ще бъдат възложени допълнителни дейности по предефиниране

Предстои да й бъдат направени допълнителни анализи.

Научните екипи на Националния институт по метеорология и хидрология и Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” представиха своята оценка. Тя беше изготвена във връзка с предефинирането на райони с природни ограничения, различни от планинските. В прессъобщение от МЗХГ беше съобщено, че тя не е приета от министъра на земеделието, храните и горите.

Market research

Предстои оценката ще бъде подложена на широко обществено обсъждане и допълнителни анализи.

В случай, че е необходимо ще бъдат възложени допълнителни дейности по предефиниране. Те ще се базира на приложимите за страната биофизични критерии по Приложение III на Регламент 1305/2013.

 

Сродни публикации