Отпуснаха 7,2 млн. лева за развъдна дейност и селекция на животните » Съвети в земеделието

април 21, 2024

Отпуснаха 7,2 млн. лева за развъдна дейност и селекция на животните

Акценти

  • Помощта не включва директни плащания към земеделски стопани

Бюджет от 7,2 милиона лева за 2020 г. утвърди УС на ДФЗ за финансиране на държавна помощ „Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“.

Целта на помощта е подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор. Тя се предоставя на развъдните организации и ИАСРЖ за извършените от тях услуги. Не включва директни плащания към земеделски стопани. По линия на помощта се подпомагат:

  • – до 100% от административните разходи за водене на родословна книга;
  • – до 70% от разходите за определяне на продуктивните и генетичните качества на животните.

Усвоените финансови средства по схемата на държавна помощ през 2019 г. са в размер на 7 156 294 лв. от 49 развъдни организации за 5 147 земеделски стопани.

Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите и ИАСРЖ да изготвят указания за прилагане на помощта.

 

За автора

Сродни публикации