Отпускат 776 хил. лв. по de minimis за овце и кози-майки под селекция » Съвети в земеделието

април 22, 2021

Отпускат 776 хил. лв. по de minimis за овце и кози-майки под селекция

Минималната помощ ще се изплати на фермери, нереализирали на пазара минимално изискуемите количества мляко по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол за Кампания 2018.

Броят на допустимите за подпомагане животни, за които земеделските стопани не са могли да докажат реализация на мляко по Схемата овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол са 19 588 броя на 312 земеделски стопани.

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три данъчни години (2017– 2019 г.).

Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с МЗХГ да изготвят указания за предоставяне на помощта.

 

За автора

Сродни публикации