Отпускат 3 млн. лв. за ремонт на Тракийския университет в Стара Загора » Съвети в земеделието

юли 27, 2021

Отпускат 3 млн. лв. за ремонт на Тракийския университет в Стара Загора

Акценти

  • По процедурата са сключени 13 договора, по които безвъзмездната финансова помощ от програмата е на обща стойност 40,7 млн. лв.

Обновяват Тракийски университет – Стара Загора с 3 млн. лв.

Те са осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Управляващият орган на програмата обяви за публично обсъждане изменение на процедурата „Подкрепа за висшите училища в Република България” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“. Мярката финансира условия за модерни услуги в сферата на висшето образование чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на висшите училища. По този начин висшето учебно заведение ще има срок до 29 май т.г. да кандидатства с проектно предложение.

До момента по процедурата са сключени 13 договора, по които безвъзмездната финансова помощ от програмата е на обща стойност 40,7 млн. лв.

С предложените за обсъждане промени се цели и допълване на условията за съвместимост с приложимия режим на държавна помощ.

Така ще може да се финансират обекти в университетите, в които се осъществява както основната образователна дейност, така и допълнителна стопанска дейност:

  • – учебни зали, които в отделни случаи се ползват под наем за провеждането на различни събития;
  • – басейни;
  • – спортни зали, в които се допускат и външни лица срещу заплащане и т. н.

Условието за съответствие с приложимия режим е стопанската дейност да не надвишава 20% от общия годишен капацитет инфраструктурата, т.е. 20% от времето, през което тя се използва.

Другата допустима възможност е за помещения, които представляват обичайни съоръжения и в тях се изпълнява стопанска дейност:

  • – книжарници;
  • – студентски столове и т.н., които не заемат повече от 20% от площта на финансираната инфраструктура.
 

За автора

Сродни публикации