Отпускат още 12,9 млн. лв. по подмярка 6.1 » Съвети в земеделието

април 22, 2021

Отпускат още 12,9 млн. лв. по подмярка 6.1

Акценти

  • С допълнителния финансов ресурс средствата по процедурата възлизат на над 55,9 млн. лв.

С допълнителни 12,9 млн.лева е увеличен бюджетът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.

Средствата се осигуряват съгласно заповед на заместник-министъра на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева, ръководител на Управляващия орган. „Младите фермери са акцент в политиките на подкрепа в настоящия програмен период. Такива ще бъдат и в следващият“, заяви заместник-министър Василева.

С допълнителния финансов ресурс средствата по процедурата възлизат на над 55,9 млн. лв. До момента подписаните договори с млади земеделски стопани по подмярката са 853, като сега се създава възможност за сключване на над 260 нови.

Подпомагането, което ще получи всеки един от тях е в размер на 25 хил. евро. Финансираните проектни предложения са подадени в рамките на процедурата и са оценени с висок брой точки, съгласно критериите за оценка.

В тази група попадат и  проектни предложения в обхвата на сектор „Животновъдство“.

 

За автора

Сродни публикации