Отпада забраната за движение на живи свине и месо в 39 индустриални ферми и 66 кланици в страната » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Отпада забраната за движение на живи свине и месо в 39 индустриални ферми и 66 кланици в страната

Акценти

  • В Националния регистър на БАБХ има регистрирани 76 кланици за свине, от които 10 или са с временно преустановена дейност

До момента 39 индустриални ферми и 66 кланици са освободени за движение на живи свине и месо.

Във всички обекти е извършен официален контрол и надзор , доказващ отсъствие на вируса на АЧС.  Заради влошената епизоотична обстановка бе забранено движението на свине от и към животновъдни обекти и кланици в цялата страна.

От общо от 65 свинекомплекса в България, заболяването бе регистрирано в 10 от тях и за това те не подлежат на контрол. 39 от обектите вече са освободени. Под възбрана остават още 16 , като за същите предстоят да излязат взетите проби за наличие на вируса и предстои освобождаването им.

При фермите тип „А“ са освободени 8 обекта от общо 176, като 4 не подлежат на контрол поради заразяване. Останалите 164 ферми също ще бъдат освободени за движение при доказване на отсъствие на вируса. Обектите, от които е разрешено да се извършва движение, са изпратили проби за изследване в Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, за да докажат отсъствието на вируса на АЧС на тяхна територия и в превозните им средства.

За период от 10 дни бе възстановена дейността на всички 66 кланици в страната, които изършват клане на свине.

За тях бяха предоставени лабораторни анализи за ефективно извършена дезинфекция н:

  • – помещенията;
  • – транспортните средства за живи свине.

Те бяха проверени с цел да се удостовери изпълнени ли са изискванията по отношение на  допълнителните мерки за дезинфекция. В Националния регистър на БАБХ има регистрирани 76 кланици за свине, от които 10 или са с временно преустановена дейност, или към момента не проявяват интерес за клане на свине.

Припомняме, че вземането на проби се извършва под контрола на официални ветеринарни лекари, които остават на територията на свинефермите и кланиците за проследяване на спазването на мерките за биосигурност. Изпращането на пробите се извършва от бизнес операторите, а резултатът излиза в рамките на три дни. При отрицателен резултат за АЧС, движението от фермата се освобождава до 24 часа. Изследването е за сметка на БАБХ, собствениците на фермите не заплащат такси.

 

За автора

Сродни публикации