Отново нови изисквания за Мярка 11 » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Отново нови изисквания за Мярка 11

Акценти

  • Сертификатите трябва да показват добита биологична продукция от всеки подпомаган парцел

В информацията от официалната страница на ДФ „Земеделие“ е вписано изискване, което липсва в наредбата за Мярка 11.

Според публикуваната информация е необходимо бенефициентите по Мярка 11 „Биологично земеделие“ да предоставят копие от сертификат или писмено доказателство, актуализирано според последните промени.

Това трябва а се случи до 30 октомври на петата година от ангажимента. Срока започва да тече от подаването на първото одобрено заявление по съответното направление. Документите следва да са издадени не по-късно от 30 септември на петата година от ангажимента.

Предоставяните документи трябва да удостоверяват състоянието на парцелите и произведената продукция от земеделската култура, формираща размера на подпомагането. В документите трябва да е отразено, че всеки от подпомаганите парцели е преминал периода на преход и от него се добива биологична продукция.

В информацията от ДФЗ се казва, че писмените доказателства трябва да съдържат идентификационния номер на парцела, под който той е заведен в ИСАК. Подобно изискване обаче не е посочено в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Кандидатите, които вече са предоставили сертификат/писмено доказателство преди обнародване на промените в чл. 33, ал. 1 , т. 3 от Наредба № 4 за Мярка 11 „Биологично земеделие“ или по време на Кампания 2019, но същите не отговарят на новите изисквания, могат да подадат исканите документи до 30 октомври 2019 г.

 

Сродни публикации