Отново искат отлагане на глобите за офшорни фирми с ниви » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Отново искат отлагане на глобите за офшорни фирми с ниви

Налагането на глоби за офшорни компании, които притежават земеделски земи, може да се отложи с две години.
Причината е одобрено изменение в Закона за опазването на земеделските земи, която е минала на първо четене през парламентарната комисия по земеделие преди дни. Вносител на поправката е проф. Иван Станков.

Според сега действащия закон в България нямат право да притежават земеделска земя компании от офшорни зони и дружества, регистрирани извън Европейския съюз. С последните промени беше въведена санкция от 100 лв. на притежаван декар земеделска земя в нарушение, а след 3 месеца глобата става 300 лв./дка. 

По закон санкционирането трябва да се прилага от октомври тази година, но тихомълком е направен опит за отлагане до 1 октомври 2017 г. през преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазването на земеделските земи, въпреки че самата забрана е записана в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

„Водихме разговори с Министерството на земеделието, защото не можахме да се подготвим за този срок, който беше определен. Създават се доста сериозни проблеми, защото това е международен въпрос“, казва проф. Станков. Допълва още, че срокът се удължава, без да отпада самото изискване към офшорните компании да се освободят от нивите.
Спорният текст предстои да бъде гласуван в пленарната зала. Ако той бъде приет, това ще е третото отлагане на срока за налагане на глоби на офшорките. Още от април 2014 г. беше ясно, че ще има санкции за тези компании.

В началото на тази година обаче бяха направени промени, според които налагането на глоби трябваше да влезе в сила от май, а после срокът беше променен на октомври – отново с мотива, че компаниите имат нужда от време да се съобразят с изискванията на закона.
Според експертни оценки в сектора от 2014 г. насам от близо 1 млн. дка земя в момента офшорките държат 300 хил. дка. По закон глобата за тях е 100 лв. на дка. Това означава, че държавата може да събере 30 млн. лв., ако приложи закона. Санкциите се налагат от областните управители. Приходите от глобите трябва да постъпват по бюджета на Министерството на земеделието и храните. За целта обаче самото ведомство, което разполага с актуална информация за собствеността на нивите, трябва да я предостави на областните управители. Такава информация е достъпна и публична и през Търговския регистър.
Юристи посочват още, че въпросните промени са в противоречие със Закона за нормативните актове, в който се забранява да се дава обратна сила на разпоредби, които предвиждат санкции. Това може да се прави само в случай, че новите санкции са по-леки.

 

За автора

Сродни публикации