Отлагат за след лятото стратегията "От фермата до трапезата" » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Отлагат за след лятото стратегията „От фермата до трапезата“

Акценти

  • Датата на стартирането ѝ в момента се преразглежда и ще бъде променена

Представянето на новата стратегия на ЕК „От фермата до трапезата“, предвидено за 29 април, ще бъде отложено за след лятото.

В момента усилията са насочени към справяне с кризата от COVID-19.

Евродепутатите от парламентарната комисия по земеделие призоваха ЕК за по-целенасочени мерки и активиране на кризисния резерв за подкрепа на сектора. Според тях селскостопанската политика ще има нужда от адекватна дългосрочна бюджетна подкрепа след овладяването на кризата.

Стратегията на „От фермата до трапезата“ е част от Европейския зелен пакт, поставяща амбициозни задачи пред екологичните и климатични политики на общността. Тази стратегия трябваше да бъде представена от ЕК в края на април. От изтеклите документи става ясно, че датата на стартирането ѝ в момента се преразглежда и ще бъде променена.

Краят на месец юни беше срокът, предвиден за публикуване на стратегията, но все още се работи по нея и най-вероятно представянето й ще бъде възможно след края на лятото. Няма яснота дали един от най-важните елементи на Европейския зелен пакт, свързан с опазване на биоразнообразието до 2030 година ще бъде представен на 29 април или ще бъде отложен във времето.

Други документи, които ще бъдат преместени за по-късно през годината са:

  • – Европейския пакт за климата и План за действие в областта на околната среда;
  • – Стратегия за химикалите за устойчивост;
  • – Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност;
  • –  за действие в областта на цифровото образование (актуализация);
  • – Преглед на регламента за роуминг и Съобщение относно бъдещето на научните изследвания и иновациите;
  • – Европейско изследователско пространство.

Отложени до 2021 са и новата стратегия на ЕС за Адаптиране към изменението на климата и новата стратегия на ЕС в областта на горите.

 

За автора

Сродни публикации