Откриха 48 тона негодни за употреба пестициди в Бургаско » Съвети в земеделието

юни 02, 2023

Откриха 48 тона негодни за употреба пестициди в Бургаско

Акценти

  • Натоварени са на 3 камиона и пестицидите са изпратени за „Валорек“ – Швейцария

РИОСВ – Бургас извърши проверка на склад.

Там се съхранявали негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита.

Tой се намира на територията на град Средец.  Същите бяха иззети по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

Дейностите по пробовземане, анализ, преопаковане, натоварване и извозване на 47 999,80 кг негодни за употреба препарати за растителна защита са приключили.

Натоварени са на 3 камиона и пестицидите са изпратени за „Валорек“ – Швейцария, където предстои тяхното обезвреждане.

Складът е почистен и саниран.

 

За автора

Сродни публикации