В с.Трилистник откриха огнище на птичи грип » Съвети в земеделието

април 22, 2024

В с.Трилистник откриха огнище на птичи грип

Акценти

  • Собствениците на умъртвените птици ще бъдат обезщетени съгласно изискванията на закона

Заразените животни са умъртвени, а в зоните около огнището са въведени редица ограничения и забрани

Със Заповед № РД11-1865 издадена на 19.09.2018 г от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните е обявено първично огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците. Животновъдният обект се намира в село Трилистник, общ. Марица, област Пловдив. Собственост е на фирма „Велди 1“ ЕООД.

Заради откритото заболяване сред птиците са предприети мерки за тяхното умъртвяване. Трябва да бъдат обезвредени всички засегнати и контактни птици в стопанството.  След това задължително трябва да се извърши дезинфекция на помещението, оборудването, транспортните средства, дворовете и улиците около птицевъдния обект. Собствениците на умъртвените птици ще бъдат обезщетени съгласно изискванията на закона.

Около стопанството е обявена 3 километрова предпазна зона, в която влизат следните населени места:

  • общ. Марица – с. Трилистник;
  • общ. Раковски – землището на с. Стряма – Държавно ловно стопанство „Чекерица“.

В 10 километровата наблюдавана зона попадат следните населени места:

  • общ. Марица – с. Рогош, с. Скутаре, с. Маноле, с. Манолско Конаре, с. Ясно поле, с. Динк, с. Крислово, с. Калековец, с. Желязно, с. Войводино, гр. Садово;
  • общ. Раковски – гр. Раковски, с. Шишманци, с. Стряма;
  • общ. Садово – с. Садово.

От и в гореописаните зони се забранява транспортирането, придвижването и търговията на домашни, диви и други птици и яйца за разплод. До отмяна на заповедта не трябва да бъдат организирани и провеждани пазари, изложби и панаири за птици. Недопустимо е и разселването на птици за подновяване на дивечовия запас.

Предстои да бъдат извършвани редовни клинични прегледи, преброявания и регистрации на животните.

Птиците ще трябва да бъдат отглеждани в затворени помещения.

Ще се следи за спазване на мерките за биосигурност, както и за нелегален транспорт и пласмент на птици, птиче месо и продукти от и с него.

Цялата заповед може да видите ТУК.

 

Сродни публикации