Открит е труп на дива свиня в Териториално поделение "ДГС - Брезник", забранен е достъпът в определени райони » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Открит е труп на дива свиня в Териториално поделение „ДГС – Брезник“, забранен е достъпът в определени райони

Открит е труп на дива свиня между селата Ребро и Кривонос, общ. Брезник, при връх Любаш, на територията на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Брезник”.

Издадена е  Заповед № РД 11-1939/26.09.2019 год. на Българска агенция по безопасност на храните, с която е обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума по диви свине и е определена инфектирана зона около възникналия случай.

Тя обхваща следните ловностопански райони:

  • – ДГС Трън;
  • – ДГС Брезник;
  • – ДЛС Витошко-Студена.

В инфектираната зона започват претърсвания от служителите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Брезник” и членове на Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол“ – гр. Брезник за наличие на трупове на диви свине и диви свине с нетипично поведение.

Забраняват се лова, дърводобива и други дейности, нямащи отношение към претърсванията, както и се забранява достъпът на лица, неучастващи в претърсванията (пастири, дървосекачи, гъбари, туристи и др.) освен при неотложни дейности по решение на областната епизоотична комисия и при спазване на мерки за биосигурност, определени от БАБХ.

 

 

За автора

Сродни публикации