Открит ден на интраутеринно осеменяване на овце ще се проведе в Търговище » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Открит ден на интраутеринно осеменяване на овце ще се проведе в Търговище

Акценти

  • Събитието ще се състои на 4 юли от 14.00 часа в овцефермата на Научен център по земеделие – Търговище.

В овцефермата на Научен център по земеделие – Търговище към Селскостопанска академия ще се проведе открит ден на интраутеринно осеменяване на овце с дълбоко замразен семенен материал по лапароскопския метод.

Събитието ще се състои на 4 юли от 14.00 часа. Това съобщиха от Селскостопанската академия.

В нуклеосовото стадо на Североизточната българска тънкорунна порода – Шуменски тип ще се извърши интродукция на гени (вливане на кръв). Тя ще е от кочове Бурула и Австралийски меринос.

Внасянето на нови компоненти на наследственост в генетичните структури на стадото има положителна страна. Чрез него ще се намали негативният ефект от крайните форми на хомогенния подбор – инбридинга.

 

За автора

Сродни публикации