Откриват се нови възможности пред производителите на растителни протеини » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Откриват се нови възможности пред производителите на растителни протеини

Акценти

  • Докладът насърчва влагането на усилия за стимулиране производството на растителни протеини в ЕС

В световен мащаб консумацията на храни с и от растителни протеини се увеличава, а в Европа суровините се използват предимно за фураж

На европейския пазар се появяват нови възможности за употребата на растителните протеини. Проучване на Европейската комисия отчита скок в потребителското търсене на органични продукти и тези, които не са генно модифицирани. Паралелно с това се наблюдава увеличение в броя на хората, придържащи се към вегетариански и вегански начин на хранене. Въз основа на това е смята, че ще се стигне до разширяване на пазара за варива и преработени растителни протеини.

Този потенциал за развитие беше анализиран, а заедно с него и възможните ефекти от настоящите мерки на политиката на ЕС в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП). По тази причина бяха отправени и много предложения за потенциални политически инициативи за насърчаване растежа на сектора.

В световен мащаб търсенето на растителни протеини се повишава с бързи темпове. В Европа произвежданите количества за съжаление са малки по обем и предназначени основно за храна на животните. Една от причините е липсата на добри, за отглеждане на соя, климатични условия.

Не може да се оспори фактът, че потребителското търсене се мени. Заедно с него расте и интересът към фуражите без ГМО. В бъдеще това би могло да създаде нови възможности за развитие за европейските земеделски стопани.

Интересното е, че промяната в потребителското търсене не засяга само потреблението на фуражи. Все повече са хората, които посягат към нововъведенията на пазара за хранителни стоки. Увеличава се броя както на вегетарианските и веганските, така и на безглутеновите продукти.

Голяма част от потребителите предпочитат да се възползват от предимствата на по-късите вериги за доставки. Те търсят местните продукти. Тази тенденция набира голяма популярност не само у нас, но и в цяла Европа. Хората предпочитат да купят от малкия производител, за да са сигурни в качеството и произхода на хранителните продукти, които слагат на трапезата си.

Какво показа проучването?

В проучването е разгледано въздействието на политиките на ЕС в рамките на ОСП. Обърнато е внимание на екологизирането и на доброволното обвързано с производството подпомагане, на пазара на растителни протеини. Заключението от доклада е, че нито една от мерките не би оказала отрицателно въздействие върху производството. За съжаление е малко вероятно да станем свидетели на положително влияние на политиките върху производството на растителни протеини. Това по-скоро е роля на глобалните пазарни сили.

Чрез проучването не бяха дадени конкретни препоръки за политиката, а по-скоро за влагане на усилия за насърчаване на производството на европейски растителни протеини. За целта е нужно да се обърне сериозно внимание на иновациите и осигуряването на необходимата инфраструктура за съхранение, сегрегация, сортиране и обелване на растителни протеинови култури. Инвестициите в тази насока могат да се съчетаят успешно с по-добрия обмен на данни и информация. Така ще се помогне на изследователите и земеделските стопани да развият по-добре производството и пласмента на продуктите.

 

Сродни публикации