Откриват груповият лов на 5 октомври » Съвети в земеделието

октомври 30, 2020

Откриват груповият лов на 5 октомври

Акценти

  • Ловуването ще се извършва по график, утвърден от директора на съответното държавно горско или ловно стопанство

На 5 октомври ще бъде открит груповият лов на местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня.

Това става ясно от писмо на изпълнителния директор на ИАГ Мирослав Маринов до ръководството на НЛРС-СЛР.

Във връзка с ограничаване разпространението на болестта АЧС ловът на територията на цялата страна трябва да се провежда при стриктно изпълнение на мерки за биосигурност и дезинфекция.

С промени в закона земеделският министър вече може официално да променя ловните срокове.

Могат да се променят сроковете за ловуване на дива свиня по предложение на изпълнителния директор на БАБХ и/или на директора на ИАГ след съгласуване с министъра на околната среда и водите.

Също така в правомощията му влиза да ограничава или забранява лова на някои видове дивеч. Може да прилага и санитарен отстрел на диви животни.

Министърът на земеделието вече може да разрешава групово ловуване на дива свиня в не повече от три дни. Включително участват събота и неделя, от 7 последователни дни за един ловностопански район.

Ловуването ще се извършва по график. Той е утвърден от директора на съответното държавно горско или ловно стопанство.

Също така при свръхпопулация на хищници земеделският министър може издава заповед за регулиране на числеността им, по предложение на изпълнителния директор на ИАГ и след съгласуване с министъра на околната среда и водите.

 

За автора

Сродни публикации