Отглеждане на червен калифорнийски червей » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Отглеждане на червен калифорнийски червей

Акценти

  • Червения калифорнийски червей живее в умерено мек климат

Отглеждането на червени калифорнийски червеи е съвременна уникална биотехнология за производство на екологично чист хумусоподобен био-тор. Технологията е уникална, защото:

1. За суровина се използват отпадъчни продукти. Червеят може да се храни с всевъзможни органични отпадъци:

– фекалии от домашни животни, т.н. оборски тор
– домакински отпадъци от кухнята
– градински отпадъци – треви, плевели, клони и храсти
– отпадъци от хранителната промишленост
– отпадъци от пивоварната промишленост
– слама и листа
– хартия и картон

2. Така хранейки се с всевъзможни органични отпадъци, които замърсяват природната среда, червеният червей ги превръща във висококачествен био-тор, т.е. те са жива фабрика за хумус. Тази му способност се използва по света за производство на органичен тор в промишлени количества, който служи за повишаване на почвеното плодородие и е изключително подходящ за производство на екологично чиста, земеделска продукция.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации