Отглеждане на царевицата за силаж и зелен фураж » Съвети в земеделието

Отглеждане на царевицата за силаж и зелен фураж

Царевицата е земеделска култура, която се отглежда както с цел добив на зърно, така и за силаж и изхранване в зелено състояние. Целта в този случай е да се постигнат максимално високи добиви на зелена маса. По своята същност агротехниката за отглеждане на царевица за зърно и фураж си приличат, но все пак имат и своите различия.

При отглеждането на царевица за изхранване на животни е важно земеделските стопани да не правят прекалено големи производствени разходи. До голяма степен размерът им зависи от разположението на площите с царевица. Когато те са близо до животновъдните стопанства транспортните разходи са значително по-малки, което е голямо предимство.

В полски сеитбообръщения царевицата, отглеждана за фураж, се засява на мястото на тази за зърно или в специални фуражни сеитбообръщения. Допустимо е да се отглежда на едно и също място в рамките на няколко години. Царевицата може да се отглежда и като втора култура на поливни площи след ранни предшественици. Важно е да се знае, че когато се отглежда за изхранване в зелено състояние, от една и съща площ при напояване трябва да се получават по две реколти.

Независимо за какво се отглежда царевицата в обработката на почвата разлики няма.

Торене

Препоръчително е да се извършва торене, тъй като полезните вещества от почвата се извличат в реколтата. Така при добив на зелена маса в размер от 1 000 кг в състава й ще има:

 • 2,5-4,5 кг N;
 • 0,6-1,5 кг P2O5;
 • 2,0-2,4 кг K2O.

Всички тези хранителни вещества растенията извличат именно от почвата.

Доказано е, че когато царевицата се отглежда при сухи условия с междуредие 12 cм. и се прибира във фаза изметляване, с една реколта извлича:

 • 5,4 до 16 кг N;
 • 2,2 до 2,3 кг P2 O5;
 • 13,9 до 19,6 кг К2О.

Опитите са показали, че при поливни условия количествата са били съответно:

 • 6,6 до 36,1 кг N;
 • 3,5 до 7,9 кг Р2О5;
 • 15,7 до 33,4 кг К2О.

При отглеждането на царевица при сухи условия с междуредие 70 см. и прибирането й във млечно-восъчна зрялост извлечените хранителни вещества са близо 8,8 до 27,0 кг N на декар.

Съобразно характерните особености на климатичните условия и почвите може да се препоръчат следните ориентировъчни торови норми:

 • при сухи условия – 10 – 12 кг N и 4-6 кг Р2О5 на декар;
 • при поливни – 15-20 кг N и 6-8 кг Р2О5 на декар.

При отглеждането на царевица за силаж и зелен фураж е необходимо внимателно да се изберат хибридите. По време на прибирането им те следва да са формирали по-голяма маса, която да съдържа най-големите количества кръмни единици. По тази причина е препоръчително да се отглеждат хибриди с по-дълъг вегетационен период групи 600, 700 по ФАО. Важно е да преобладава късният хибрид, когато се отглеждат смесени посеви.

Подходящо време за засяване на царевицата за зелена маса е от 1-10 април.

Посевната норма също трябва да бъде съобразена с условията на отглеждане. Когато почвите са по-бедни и условията са сухи, е необходимо да се осигури гъстота и за целта почвената норма следва да бъде от 6 000 до 8 000 растения. На богати почви тя може да бъде по-голяма, а именно от 8 000 до 10 000 растения на декар. Най-висока е при поливни условия. Тогава растенията на декар следва да са 12 000 до 14 000.

Допустимо е отглеждането на царевица при по-голяма гъстота от 40 000-50 000 растения на декар. Важно е обаче тази посевна норма да се прилага само при поливни условия и за получаване на две реколти от една и съща площ. Необходимо е царевицата да се прибира във фаза изметляване. Трябва да се отбележи, че когато царевицата се отглежда с голяма гъстота получената зелена маса е много нежна за изхранване в зелено състояние. Тя е подходяща за приготвянето на силаж за овце. Влажността в силажната маса е много висока и по тази причина към нея следва да се прибавя 2-3% ситно нарязана слама.

Междуредовото разстояние за засяване на царевицата за зелена маса трябва да бъде от 45 до 70 cм. В случай, че посевите са с голяма гъстота – на 12-15 cм.

Напояването е определящо за добивите от царевицата за зелена маса. Изключително важно е поливният режим да бъде съобразен с гъстотата на посева и по-високите норми на торене.

Гъстотата на посева пък е определяща за времето на прибиране на царевицата за зелена маса. Когато тя е от 40 000-50 000 растения на декар, прибирането трябва да се направи във фаза изметляване, а при широкоредовите – във фаза восъчна зрялост.

За прибирането е необходимо да се използват силажокомбайни. Ситното рязане на зелената маса се обуславя с отделянето на повече вода и това налага добавянето на слама за получаване на качествен силаж.

 

Свързани новини