Отглеждане на фъстъци » Съвети в земеделието

Отглеждане на фъстъци

Фъстъците са маслодайна култура, която се развива много добре на площи, които преди това са били заети от предшественик благодарение, на които липсват плевели. Важно е на избраните терени да няма троскот, паламида и балур. Те трява да са добре обработена и запасена с хранителни вещества. Подходящи предшественици са царевицата, памукът, слънчогледът и тютюнът.

Какво включва обработката на почвата?

За доброто развитие на фъстъците е необходимо почвите да са чисти от плевели, с много добър воден, въздушен и хранителен режим.

Когато предшествениците им са житни култури със слята повърхност и ранни окопни култури е необходимо веднага след прибирането им да се извърши оран на дълбочина 28-32 cм. На есен при заплевяване е препоръчително площите да се преорават или култивират с едновременно брануване на дълбочина 15-18 cм. Ако площите са заплевелени с многогодишни плевели е нужно да се култивират и брануват със зъбни брани веднага след дълбоката оран. Така ще се изкарат на повърхността и коренищата, за да изсъхнат.

Не са нужни допълнителни есенни обработки на почвата след по-късни окопни предшественици.

Предсеитбената подготовка се състои от култивиране с брануване в началото на март на дълбочина 16-18 cм и непосредствено преди сеитбата (през втората половина на април) на дълбочина 10-12 cм.

Кое е специфичното при торенето?

Важно е да се извършва правилно торене на посевите. За 100 кг плодове и съответната биомаса фъстъците изнасят от почвата около 7 кг N; 1кг P2O5 и 3 кг K2O.

Липсата на азот променя цвета на листата и стъблата от бледозелена до жълтозелена окраска. В случай, че в ранните фази от развитието на фъстъците не е внесен минерален азотен тор, то тогава настъпва азотен глад у растенията.

Силно влияние върху репродуктивните им органи играе и фосфорът.

Тъй като фъстъците са бобова култура е необходимо торенето да се съобрази с азотфиксиращата дейност на грудковите бактерии.

Комбинирането на азотно-фосфорно торене увеличава добива и суровия протеин в ядките.

Важно е да се спомене, че фосфорните и калиеви торове се внасят с дълбоката оран. При азотните това се прави при неполивни условия. Тогава цялото количество се внася предсеитбено. При поливни условия е целесъобразно 1/2 от тях да се внесат като подхранване във фаза начало на масов цъфтеж.

На леки почви е хубаво до 1/2 от азотната торова норма да се внася също като подхранване.

Сеитба на фъстъците

Сеитбата на фъстъците започва, когато времето позволи трайно затопляне на почвата на дълбочина 10 cм над 14-15° С. Това е около края на април и началото на май.

Важно е за сейтбата да се използва висококачествен посевен материал. Неговата кълняемост трябва да е не по-ниска от 90 %. В подготовката й влизат процесите на люпене, сортиране и обеззаразяване на семената. Необходимо е люпенето на плодовете да се направи непосредствено преди сеитбата.

Препоръчително е семената да се третират с Витавакс 200 ВП – 200 гр/100 кг семена. Това ще ги предпази от гъбните почвени патогени, които са причинители на питиум, фузариум, ризоктония.

Фъстъците се засяват на 60-70 cм междуредие, а вътре в реда – на 10 cм със 7 – 12 кг/дка ядки в зависимост от едрината им. Оптимално гарниран е посевът с 14 – 16 000 /дка растения.

Важно е да се спазва дълбочината на сеитба, която не трябва да надвишава 7 см при леките и 4 – 5 cм при по-тежките почви.

Необходимо е да се извърши валиране на засятите площи след сеитба на просъхнала почва.

Какви грижи трябва да се полагат по време на вегетацията?

В случай, че по време на вегетацията се образува почвена кора преди поникването, то тя трябва да се разбива. Извършват се още окопаване със загърляне, растителна защита, набраздяване, подхранване и напояване.

За разбиването на образуваната от валежите кора се използват ротационни мотики.

Необходимо е първото окопаване да се направи когато няма опасност от заравяне на растенията. След това се извършват още две окопавания със загърляния. Първото трябва да бъде непосредствено преди първата поливка, когато са прецъфтели долните цветове и е нужно да се съчетае с подхранване и набраздяване. Второто се прави след напояването, веднага когато състоянието на почвата позволи това.

За успешна борба с плевелите е необходимо да се използват хербициди.

Когато годината е с нормални количества на валежните, напоителната норма, която е добре да се следва е 120-140 m3, а в по-сухи – на 200-360 m3. Тя се реализира с 2-4 поливки от по 60-70 m3. Много голяма е необходимостта на фъстъците от влага в периода на масов цъфтеж до начало на узряване на плодовете. Вегетацията може да се удължи от по-късното поливане или по-големите валежи. Така най-едрите плодове могат да покълнат в почвата и да се похабят.

Кога и как се извършва прибирането на реколтата?

То започва в края септември или началото на октомври. Листата и стъблата пожълтяват, когато растенията са узрели. Тогава ядките изпълват плодовете и са с характерно оцветена за сорта обвивка. Растенията се подрязват с нож-скоба. След това трябва да се обърнат ръчно с плодовете нагоре за 2-3 дни. Овършават се със зърнени комбайни, преустроени за целта или плодовете се обират ръчно.

Съхраняване на реколтата

Необходимо е плодовете или ядките да се съхраняват в чували или в насипно състояние на пласт не по-дебел от 50 cм. Препоръчително е влажността на семената да бъде 8-10 %, а атмосверната влажност в помещенията да не надвишава 50-60 %.

Предназначените за посев фъстъци следва да се съхраняват като плодове до момента на сеитба.

 

Свързани новини