Отглеждане на тикви и тиквички » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Отглеждане на тикви и тиквички

Акценти

  • Готварските тиквички се отглеждат главно като ранно полско производство от разсад

Тиквите са ценен диетичен и лечебен продукт.

Освен като храна, те се използват като лечебно средство против атеросклероза и при заболявания на бъбреците и черния дроб. Тиквената отвара с мед е много добро успокояващо средство. В народната медицина суровите тиквени семена се използват като глистогонно средство.

У нас като градинска култура най-широко се отглежда бялата едроплодна тиква, наречена още кестенка, и мускатните тикви (цигулки).

Готварските тиквички се отглеждат обикновено напролет.

Консумират се младите им плодове (15-16 см), от които се приготвят най-разнообразни ястия. По хранителна стойност тиквичките се изравняват с краставиците.

Изискванията на тиквите към топлината и почвата са както на дините и пъпешите. Силно светлолюбиви са и не понасят засенчване.

От едроплодните сортове бяла тиква най-подходящи за отглеждане са Бяла тиква 48/4 и Ракета 38-1. От мускатните – Мускатна 51-17, а от готварските тиквички – Изобилна, Бисерка и Горнооряховска 1.

Почвата за отглеждане на тиквите се подготвя по същия начин, както за дините и пъпешите. Семената на едроплодните сортове се засяват винаги направо на постонно място. Схемата на отглеждане е 3 Х 2 м по 2-3 растения в гнездо. Във всяко гнездо се засяват по 3-5 семена. След поникването и образуването на първия или втория същински лист се прави прореждане.

Грижите през вегетацията са както при дините и пъпешите.

Едроплодните тикви се прибират в ботаническа зрелост, в края на септември или началото на октомври. С прибирането не бива да се закъснява много, тъй като при повече валежи е възможно да започне вторичен растеж, който влошава качеството и съхраняемостта им. Полезно е след прибирането тиквите да се оставят известно време на слънце за намаляване на водното им съдържание, с което се подобрява съхраняемостта им.

Готварските тиквички се отглеждат главно като ранно полско производство от разсад. Растенията се засаждат редово на разстояние 0,8-0,9 м между редовете и 60 см и вътре в реда.

При по-късното пролетно производство семената се засяват направо на постоянно място (в гнезда) на същите разстояния и на дълбочина 3-4 см. Засяват се по 4-5 семена в гнездо, като след поникването се оставя по едно растение.

Главните грижи през вегетацията се свеждат до редовно окопаване, поливане и подхранване. Основното торене с оборска тор и с необходимите количества фосфорни и калиеви торове се прави преди есенната обработка. Азотните торове се дават като двукратно подхранване – при засаждането на растенията и 15 дни по-късно.

Готварските тиквички се берат ежедневно. Те се изрязват внимателно с остър нож. При беритбата се почистват и застарелите листа в основата на стъблото.

 

За автора

Сродни публикации