Отглеждане на пилета и кокошки » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Отглеждане на пилета и кокошки

Акценти

  • Обикновено носачките се отглеждат в същото помещение, в което са гледани като пилета, с допълнително обзавеждане с кацалки и гнезда за снасяне

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПИЛЕТА И КОКОШКИ

Съвременното птицевъдство в световен мащаб бележи напредък в своето развитие. През последните години всички развити страни отделят голямо внимание на интензивното производство на яйца и пилешко месо. Основен фактор за този ръст е повишената пазарна и кулинарна стойност на гореспоменатите продукти, съчетаващи високо съдържание на протеин и микроелементи, оптималното съотношение на мазнините, нормална смилаемост, което е в унисон със съвременните изисквания на рационалното хранене на хората.

Успоредно с това, нарасналият интерес към птиците се обуславя и от постигнатите през последните години големи успехи в областта на селекцията, храненето и промишлените начини на производство. Създаването на оптимални условия на хранене и отглеждане осигуриха възможност за по-пълна изява на генетическия потенциал на птиците. За да бъде успешно и високо ефективно отглеждането им, производителите трябва да притежават знания и опит по отглеждането, храненето и качествата на различните линии кокошки.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации