Отглеждане на овце и агнета през бозайния период - част 2 » Съвети в земеделието

Отглеждане на овце и агнета през бозайния период – част 2

Приучване на агнетата към храни, различни от майчиното мляко

През първите 4 – 5 седмици агнетата изграждат своя организъм предимно от майчиното мляко, но приучването към останалите храни започва към 10-дневна възраст. За целта най-подходящо е хубавото нежно люцерново сено, с достатъчно листна маса и концентрирана смеска. Приетото количество растителни фуражи зависят от млечността на майките. Обикновено колкото по-високо млечна е майката, толкова по-ниска е консумацията на растителна храна. По същото време започва и преживянето.

Количество и състав на дажбите на агнетата

През първите дни агнетата приемат по 10 – 12 g концентриран фураж и по 20 – 25 g сено дневно, като постепенно консумацията се повишава. На 60-ия ден достига 200 – 250 g сено и 200 – 300 g концентрирана смеска. Тя се приготвя от 50 – 70% ярма от зърнен фураж ( царевица, овес и ечемик ), 20 – 30% пшеничени трици и 10 – 15% шротове. Най-подходяща за целта е стартерната смеска за агнета. Силно предпочитание към концентрирания фураж, крие опасност от ограничено развитие на стомаха, затова обикновено след 60-ия ден е наложително агнетата да се хранят по норми, чрез които се заставят да приемат по големи количества сено. Дажбите на близнаците трябва да бъдат с 15 – 20% по-високи от тези на единаците, с оглед осигуряване на по-интензивен растеж и нормално развитие.

Важни стъпки при отглеждането на агнетата

През третия месец много от агнетата, особено единаците, обикновено бозаят по един път или изобщо избягват майките си. Това трябва да се следи внимателно, с оглед избягване пресушаването на овцете. Компенсирането на млякото става с по-голямо количество растителен фураж. През този период се наблюдават стомашни разстройства и схващане на крайниците при най-добре израслите агнета. В много случаи това се дължи на приетите наведнъж големи количества белтъчни фуражи, поради което те трябва да се залагат на няколко пъти.

Още през втория месец агнетата се приучват към близане на сол. При не балансирана дажба е необходимо даването допълнително на минерални вещества под формата на добавки в храната. В противен случай агнетата започват да ядат пръст и постелята, да ближат стените, в резултат на което се получават стомашни разстройства, нерядко завършващи със смърт.

Поенето на агнетата с чиста вода е задължително след 20 – тия ден. При липса на корита, водата се дава в кофи и се сменя няколко пъти на ден.

С оглед удължаване на дойния период изключените от разплод агнета бозаят 35 – 45 дни, след което се отбиват. Живото тегло на което се отбиват, не трябва да бъде по-ниско от 10 кг. Агнетата за разплод се отбиват от майките на 90 – 100 дневна възраст, при живо тегло над 25 кг. за женските и над 30 кг. за мъжките ( от тънкорунно и полутънкорунно направление ). При останалите породи отбиването става на по-ниско живо тегло.

Хранене на овцете след оагване

Обикновено 3 – 4 дни след оагването овцата се оставя на ограничена дажба, за да се нормализира състоянието и . Тя трябва да е съставена от апетитни, лесно смилаеми фуражи – сено, царевична ярма или овес и пшенични трици. Постепенно дажбата се увеличава. От 5 – 6-ия ден се включват в нея шрот и сочни фуражи, които спомагат за повишаване на млечността. Добре е оагнените овце да се групират в зависимост от  броя на агнетата. Дажбите на майките с две агнета са с 20 – 25% по-висока хранителна стойност от дажбите на майките с едно агне.

Хранене на овцете през бозайния период

Обикновено храненето на овцете през бозайния период съвпада с оборния период на отглеждане. През него в дажбата се включва царевичен силаж 2 – 4 кг., 1 – 1,5 кг. тревни и груби фуражи ( сено, слама и др. ) и концентриран фураж  – 0,5 – 1,0 кг., като се увеличава до 1,5 кг. за специализираните овце за мляко. Концентрираният фураж е препоръчително да се дава под формата на комбиниран фураж, към който задължително се добавят и минерални добавки.

Влияние на дажбите върху състоянието на овцете и прираста на агнетата

Обикновено най-показателни критерии за влиянието на дажбите са телесното състояние, млечността на овцете и прираста на агнетата. Не винаги намаляването на млечността на овцете-майки се дължи само на намаляване на дажбата, а на промяна на времето, на нарушаване на режима на гледане и др. През първите 2,5 – 3 месеца от дойния период, когато фактически се продуцира най-много мляко, овцете се нуждаят от по-голямо количество хранителни вещества. Втората половина от лактацията съвпада с пасищния период и основна храна е тревата. Особено при добре охранените овце и с по-ниска млечност, подхранването не оказва влияние върху млечността, тъй като към края на лактацията тя непрекъснато намалява и по преценка на стопанина може да се прекрати.

Материалът е изготвен от доц. д-р Георги Анев

 

Свързани новини