Отглеждане на овце и агнета през бозайния период - част 1 » Съвети в земеделието

Отглеждане на овце и агнета през бозайния период – част 1

Грижи за новородените агнета

След раждането агнето попада в напълно различна среда пълна с нова микрофлора. То  няма никакъв собствен имунитет. Поради това е необходимо да се спазва добра хигиена, както при раждането, така и при отглеждането на приплодите. Първото забозаване на агнето трябва да стане не по-късно от 20 – 30 минути след раждането. На по-слабите агнета трябва да им се помогне да станат на крака и да забозаят.

Ако майката е родила близнаци, те се поставят едновременно върху двете цицки на вимето. Когато овцата е родила две или три агнета, а няма достатъчно мляко, при нея се оставя да бозае най-едрото агне. Другите се дават на друга по-млечна овца или на майка, чието агне е умряло. Високо млечните овце, при които агнето не избозава всичкото мляко, трябва да се доиздояват още от първите дни, за да не се допусне възпаление на вимето и заболяване от мастит.

Прием на коластра

Важно условие за опазване и добро развитие на новородените агнета е поемането на достатъчно количество коластра през първите 2 – 3 дни след раждането. Ако по някаква причина тя не може да се получи от майката, или е недостатъчна, на агнето се дава коластра от друга овца или крава, родили по същото време. Чрез гамаглобулините, които се съдържат в нея, новородените агнета се запасяват с антитела и изграждат своята имунна система. Заедно с това те получават енергия и хранителни вещества, необходими за тяхното укрепване.

Значение на телесната температура на здравето на новородените

Енергийните запаси на новородените агнета са много малки и се изчерпват бързо за подържане на телесната им температура. Нормалната телесна температура на агнетата е 38,5 – 39,50С. Обикновено при малките агнета загубата на топлина е голяма, поради лошата им терморегулация. Спадането й с няколко градуса подтиска всички жизнени функции на организма и настъпват тежки разстройства завършващи със смърт.

Най-важен фактор за понижаване на температурата през първите часове след раждането е големината на новороденото агне. Обикновено агнетата родени от слаби, от много млади или стари овце, агнетата близнаци и преждевременно родените са с ниско живо тегло. При тях повърхността на тялото е относително по-голяма и загубата на топлина по-висока. Такива случаи се наблюдават и когато овцата не облизва навреме новороденото, раждането е на открито или в помещение с въздушно течение, при което се ускорява загубата на топлина. Ако приемането на коластра се забави, резервите се изчерпват и също се стига до намаляване на телесната температура.

Хипотермия при новородените агнета

Изпадналите в хипотермия агнета са отпуснати, сънливи и се залежават. Телесната им температура обикновено е 35 – 370С. Ако това се е случило през първите 5 – 6 часа след раждането, мокрите агнета се подсушават незабавно с мека кърпа и се поставят в помещение с температура на въдуха 37 – 400С. Агнетата може да се затоплят и с инфрачервени лампи, които се поставят на височина 1 – 1,2 m от пода, като се внимава да не се допусне прегряване. След като животните възстановят нормалната си температура се поставят да бозаят.

Преди да се затоплят, болните агнета се инжектират с 20%-ов воден разтвор на глюкоза в количество 10 ml на 1 kg живо тегло. Това е необходимо, защото затоплянето понижава силно количеството на глюкоза в организма и води до сигурна смърт. Инжектирането се прави на 2 cm зад пъпа и на 1 cm встрани от него, като агнето се хваща за предните крайници и тялото му увисва. За възстановените агнета се полагат специални грижи, като се внимава да не изпаднат отново в хипотермия, до преминаването на критичния период от 3 – 4 дни.

Хранене с мляко

През първите 15 – 20 дни растежът и развитието на агнетата зависят изключително от майчиното мляко. За един килограм прираст през този период са необходими около 5 литра мляко. Ако някои овце нямат достатъчно мляко за изхранване на агнетата си и агнетата-сираци, които няма къде да се прикрепят да бозаят, трябва да се хранят изкуствено с овче, краве мляко или млекозаместители. Такова хранене е много ангажиращо за стопаните и е свързано с известни трудности.

Агнетата се хранят с краве мляко, затоплено до 30 – 320С, поставено в бутилки с биберони. Първите пет дни агнетата се хранят по 6 пъти, от 5 до 15- дневна възраст  –  5 пъти, от 15 до 30-дневна възраст – 4 пъти и над 30-дневна възраст по 3 пъти на ден. Дневната дажба от краве мляко от петия до десетия ден е 250 – 400 g, от 11-ия до 20-ия ден – 400 – 700 g, от 21-ия до 30-ия – 700 – 900 g. След 30-ия ден постепенно дневната дажба от мляко се намалява.

 

Свързани новини