Отглеждане на късни домати в пластмасови оранжерии » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Отглеждане на късни домати в пластмасови оранжерии

Акценти

  • Много важен момент при това производство е правилното определяне на срока за премахване на растежния връх

Един от начините за получаване на по-големи доходи при производството на зеленчуци в пластмасови култивационни съоръжения и по-продължително снабдяване на пазара с прясна продукция за консумация в свежо състояние е целогодишното им използване чрез отглеждането на втори и уплътняващи култури. Този подход е основна предпоставка не само за реализирането на по-добри икономически резултати, но и за преодоляване на сезонността в потреблението на зеленчуци. Те са незаменима част от ежедневната храна, притежаваща много висока биологична стойност.

Въпреки че в нашата страна производството на късни домати в пластмасови оранжерии е недостатъчно развито, през последните години се наблюдава непрекъснато нарастване на интереса към него. Това е свързано със засиленото търсене и потребление на салатни сортове домати през късните есенни месеци не само на нашия, но и на външния пазар.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации